Tag Archives: wiérzte

niemòżnota

Tak dotyka dzisiaj mnie
bezsilność z którą śpię
i więcej zabiera

    T.H.O.R.N.


szmakã piachù twòje słowa
w strëdze cëzych mësli
zamkni gwiôzdã witra
w kùlë z naszi krwi
niech ju zgasną lëché głosë
wez w zabëti bët ùbëtk
prôwdac przińdą naszé mòrë
jeżlë nańdą na swój’ cëszk’

niemòżnota“, abò 27.4.12

równoùprawnionô cësza

donëchczôs jem béł cëszą
zamkłą dzes w òktawie
midzë 16 a 20 hercã
w dole pò lewi

nawetka grało mie bëc taką cëszą
za baro nie chcôł jem skòczëc
na jinszé fértle
miedzë czôrné ë biôłé

równak chtos włącził die erste Pedalkoppel
ë stôł jem sã czwiôrką òktawą
razã z ósemką principałã
ë gedaktã szesnôstką

donëchczôs jem béł cëszą
terô ju nie jem
ë chtëż zrozmieje cëszã
zamkłą w trzôskach church organist (E
2)

równoùprawnionô cësza“, abò 19.4.12

gardina

Truth. Truth is like, like a blanket that always leaves your feet cold.
Andersonów Todd

wëskòczë bez òkno
òrindżi z gardinsztilë krëją cë swiat
kò mają czim
doch mają swój plac
równak dze jesmë
w zełżony jizbie
jaczi gardina nie dowô prôwdë
czasã spòzdrzimë za nią
ë jaż strach òdemknąc rótë
pòj w rëmiã midzë òknã a gardiną
cobë spôdła przësłona
niech spôdną òrindżi
zôs òdemknita òkno
wòlnotë ë prôwdë tam wiater
ë wińdzeta bùten
cobë zôczątk żëcémù dac
chcemë le wëssôc do nocë kòżdégò dnia

gardina“, abò 11.4.12

Rozpłënąc sã

Rozpłënąc sã w wieleznie klatów
W skrach cëskónëch z òczów
Ë rãdim chwëtanim

Rozpłënąc sã w cyrniãcach lëpów
W rozjarzónëch licach
Ë kòmùdnym òddëchù

Rozpłënąc sã w szlachù pôlca
W walëjącëch piersach
Ë òdwrëconym pasu

Rozpłënąc sã gładzëznie półslôdków
W gëldzónce rozwiarti
Ë mòkrich rzãsach

Rozpłënąc sã w cëszi krëjamny
W zagrëzónym remienim
Ë wërzinónëch krziżach

Rozpłënąc sã w Tobie
W nierëchawëch dwiérzach
Ë mùlkòwanim

Rozpłënąc sã“, abò 18.3.12

spóznioné

ju dosc
półslépiama widzã twòje półslépia
knérã skùńczoną knypsã
pòdsztrichniãtą czôrnym mlékã
szadé klatë na côłi ùnywers
stoją
wëstrzódkù nocë chtërnô dopiérze co sã zacza
rozswiéca licama zabëtëch mionów
rozchùcha sã pò zelonëch wiéżawach
rozbôłdowa na môłim òczkù
krzëczi
jantarowégò szmaka w zawirowanim skarzonëch nogów
dëmù jaczi niese ùdłôwienié tôczlów na sztócek
w twòjëch rãkach ë z lëpów wiétew
znaczą pò licach krewi-planétë pò miónkach
w cëszi
na zôpadłim słuńcu rozegrónëch
dwòje lëdzy szëkającëch òdpòwiescë
czë żëją a mòże jeden le òstół
le chtërny w òdgłosu przińdnotë sã niese
żëją, żëją, żëją…
półspiépiama widzã twòje półspiépia
półùszama czëjã półùszë
ju ni mô nas widë wëgasłë
le spóznioné pëtanié ò
Ka…..

spóznioné“, abò 28.2.12
mejrów titësowi, na gebùrstach

Lëst do ACTA

Lubòtné ACTA!

Za trzëmanié mòjëch rãków – dzãka!
Że nicht nie wezmie mie mòjégò cała,
Że mògã spac spòkójno –
pò wërwanim z ùcemiãdżi,
Dzãka, że strzec mdzesz mòje prawò,
[a ò lewò ju sóm zadbóm(!),]
Że jes krëjamnotą w se samą
ë krëjamnotoscą òbjimôsz w remionach
ùmãczonégò [x]ëska,
trzëmającë na swòjëch nogach,
na 13 stacjë
nowégò Jô

dzãka, że Jem
pò 3 dniach
jawerną swiątnicą
z bënowim wôłtôrzã
mòji wòlnotë

Chtërën Jem

Lëst do ACTA” abò 22.1.12

(bò chcôł jem òbezdrzec film… ;/)

(Pò)wiéw Wenë

Jesz z łońsczégò rokù – jednô z mòjëch wiérztów trafia do zbiérkù pò kònkùrsu “Powiew Weny”, jaczi rok w rok robi Wejrowskô Bibliotekô m. Majkòwsczégò.

Zbiérk

Starna 102 – mimò felów w drëkù rôczã serdeczno 🙂
(Je widzec, że drëkòwanié kaszëbsczich tekstów w Bibliotekach czë Ùrzãdach wcyg brëkùje wiele do zrobieniô…)

Pòzdrówk!

PS : Nie piszã tuwò nic nowégò, bò prawie robiã nad czims wikszim… a do te ni móm za wiele czasu, cobë cos tuwò wrzucywac – dzéń w dzéń robòta, robòta, robòta, czasã jaż drãgò nalézc czas na spik! Mògã zdradzëc wama, żlë to czëtôta, że dolmaczã so jeden dokôz pòlsczi fantasticzi – pò zrobienim wszëtczégò mdã tuwò wrzucôwół, a téż rëchtujã cos swòjégò na papiór 🙂

Zamôdlanié

– Cëż pòdac?
– Rôz miłotã, proszã.
– W jaczim szmakù?
– Ò cknienim lëftu.
– Na zëmno?
– Pôlącą òd bënë.
– Z dodôwkama?
– Pòlóną seksã.
– Na môlu?
– Skrëwóną przed swiatã.
– Na dwa talérze?
– Pò dzélu w dëszë, pò dzélu w sercu.
– Dwa-szterdzescë.
– Bezprézną pò prôwdze.
Bòże przeżegnôj…

Zamôdlanié” abò 12.3.1