Posts Tagged ‘ wiérzte ’

Mùlkù

Pëtóm sã ce
Mùlkù
czë jesz dzysô môsz cząd
rëchtowaniô sã
na rézã do gréńców
najégò strzimaniô
lëchich wiodrów
w tonący hôwindze
naszégò MË?

Czë mòże ni mô MIE?

Mòjé żëcé, jak të żëwò nieżëjesz…

Mùlkù“, abò 1.12.12

pòézjô mô na miono ë twòje nôzwëstkò

na trzech pòlëcach zamknionô
z całégò swiata
kò letkò ją pisac
le pòdac kòmù drãgò
ùmiérô za żëcô
żëje pò smiercë
swiat mô na nią swòjã szmakã

ë nie nalézesz wëstrzód ni drëcha

pòwieszta sã ùsôdcowie
nalézą waj strzód nekrozbiérków
w piekle dlô sómzabijôczów pòézjë
pòjiscymë sã przë ògnisti ambrozjë wëcmanim
w jednym gróbkù pòéticczi òrgie
pòd jednyma widłama
tegò co na swiat sélô ji nielëdanié

pòézjô mô na miono ë twòje nôzwëstkò“, abò 21.11.12

z nieznóny pòeticzi (II)

    Wiersz rankiem napisany, nakarmiony nocą,
    Czyż może nie być kobietą?

czerwióny wid
cygnący ùpadającëch
z niedospaniô
za òknã dôka ë jidzë zëma
naskòczë na mie swòją czerwiónoscą
wińdã zapôlëc
gwiôzdë pòd deką
môłich dbałotów
nigle òdfiurną w kłąbie dëmù
ë niedowiérnotë
jaczé pòòstawia
ju nié òna
nié na dzéwcza
nié na wiérzta
leno wid
mòjich smroków ë
nieprzeżëtëch dniów
wińdã z niebôcznoscą
rëchùjącë że mdzesz
przëòbiecôł jes bëc

z nieznóny pòeticzi (II)“, abò 20.11.12

jô dobëti

chcesz miłotë
ë cë ją dôwóm,
chòcô czasã mie zastanôwiô…

chcesz wòlnotë,
téż nie òdmôwióm,
ju z pierszégò do ce wëchôdô.

nie chcesz niczégò
jem sztël! rozmiejã!
nie dzëwi czej skùńczi sã tesknienié,

kò smrok mie czedës wezmie.
le czej òb czas spikù głëchò zawòłóm
ju mdã w òbjimiãcach nocë…

chcesz
ë cë dôwóm,
chòcô czasã mie zastanôwiô…

jô dobëti“, abò 6.11.12

Kaszëbą bëc

Donald Kaszëbą chce bëc,
Swiãti Pioter Kaszëbą chcôł bëc,
Móm czëté, że Madona téż chce
Jak Kòpernik Kaszëbką bëc.

Papiéż Kaszëbą chce bëc,
Józwa Stalin Kaszëbą chcôł bëc,
Móm czëté, że Jack Sparrow téż chce
Jak Kòcewiôk Kaszëbą bëc.

Ksãżëc Kaszëbą chce bëc,
Z kòsą Mòra Kaszëbką chca bëc,
Móm czëté, że Kùń Derdë téż chce
Jak É. Schteinbach Kaszëbką bëc.

Tëli je bëlnëch nôrodów,
Le kòżden cygnie do naju,
Wcyg nie wiém dlôcze tak je!
Në dlôcze, dlôcze? Żdómë na waju!

Kaszëbą bëc“, abò 23.10.12

***

a co bë ce barżi mierzëło
mëslë jinëch ò mie
czë mòje ò jinëch

a co mie

***“, abò 20.10.12

Wejrowsczi bard

ze smrokù chòdôka widzec je lico
“Il demonio ha paura della gente allegra!”
gôdô z mùrów do skrąconëch pielgrzimów,
a jëjich miłota wcyg krziżëjącô
za mało, za mało
wkół se spòzérają

Wejrowsczi bard“, abò 19.10.12

Krziż kòl dwiérzów

Eifflów wiéża na farwnëch scanach snôżé damë
zeza jedny spòzérô apfelzynowô (Café) Monaliza
dzëwi mie ë tëch co w gòscënie

“Krziż kòl dwiérzów”, abò 16.10.12b (9:30, Wejrowò)

Aùtobùs

chłopów w mùcach rëchli Grzenia bierze
“Franek zbłydze so, jo doch przeszet”
ë jem sã zbùdzëł, chòcô nie spôł.

“Aùtobùs”, abò 16.10.12a (5:35, Dąbrówka)

Slôdny lëst (3)

Panie dôjce chòc le rôz nie mëslec
a ùbëtno karowac Grzenie
skòpicą balikã miru

i jesz pò czôrnym spikù
otemknąc slépia w nowim
blós mòjim sëmiã kawlã wëlowónym

abò zabierzë weg cëż Grzeniã òdpichô
ë tej samòtnô przińdze
wierã że dôsz bëlniészégò

mie

Slôdny lëst (3)“, abò 14.10.12

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.