Posts Tagged ‘ smiéchùwôrtnota ’

Hewò je czas

Hewò je czas
na nową dargã
cobë czołwiek wëcygnął
a rozkòscérzëł
wierã nié blós përznã
zbòlałé gnatë
a swój krziż
z trëmnë bùmelańctwa!
Hewò je czas,
nômòcniészi czas!

… wstac …

Hewò je czas” abò 31.5.11

Barnic!

Dwóch chłopów z ‘kaszëbsczégò zagłãbiégò”, Kaszëba ë Miastowi, jak w jedni kampanié na wójta niedôleczi gminë, chtërni mëszlą, że stoją w òbarnie szlachòtë Pùrtka.
Ë tak pò prôwdze, chto tùwò kògò barni? ;D

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.