Posts Tagged ‘ nie ’

na nie-wiérzta je bez pòzwë, bò czim pòzwa je bez wiérztë?

 • ‘Bym nie czuł nic com czuł.’
 • Òb noc wëzbùdzyłë miã
  krople spòkòju
  ùderzającé całim całã
  jantarowô jich farwa
  chôda za mną derch;
  pragniączka, bòlączka, teskniączka
  – pòzwij to jak chcesz.
  A czej skùńczi sã natchnienié
  – kùpi wiele chcesz.
  A czej kùńczisz z swòjim hôchã
  – zrobi to jak chcesz.

  Òdchôdô òde mnie ze snieniów swiat
  òdchôdôsz jak chcesz
  òdchôdóm jak chcã.
  Pùczi wierzã – jesz żëjã,
  żebë żëc – jantar gòniã,
  pùczi gòniã – móm nôdzejã,
  że wcyg w snica wierzëc chcã.

  na nie-wiérzta je bez pòzwë, bò czim pòzwa je bez wiérztë?” abò 23.5.11

  This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.