Tag Archives: nie

na nie-wiérzta je bez pòzwë, bò czim pòzwa je bez wiérztë?

 • ‘Bym nie czuł nic com czuł.’
 • Òb noc wëzbùdzyłë miã
  krople spòkòju
  ùderzającé całim całã
  jantarowô jich farwa
  chôda za mną derch;
  pragniączka, bòlączka, teskniączka
  – pòzwij to jak chcesz.
  A czej skùńczi sã natchnienié
  – kùpi wiele chcesz.
  A czej kùńczisz z swòjim hôchã
  – zrobi to jak chcesz.

  Òdchôdô òde mnie ze snieniów swiat
  òdchôdôsz jak chcesz
  òdchôdóm jak chcã.
  Pùczi wierzã – jesz żëjã,
  żebë żëc – jantar gòniã,
  pùczi gòniã – móm nôdzejã,
  że wcyg w snica wierzëc chcã.

  na nie-wiérzta je bez pòzwë, bò czim pòzwa je bez wiérztë?” abò 23.5.11