Tag Archives: Miastowi

Wëwiôd (gôdka w TTM)

W pòniedzôłk karno Miastowi dôło wëwiôd do Twòjé Mòrsczé Telewizjë, do programù Tu je nasza zemia.
Wëwiód jesmë dale w ÒL 1 we Wejrowie, dze mómë próbë 😉
(jem miół jesz rzec, że w né szkòle mòżna sã jù ùczëc Kaszëbsczégò, a w przińdnym rokù ma bëc richtich nibë klasa z Kaszëbsczim….) ;P

W progrómie téż mòżna òbezdrzëc m. jin. ùczbã Kaszëbsczégò, chtërną dôwô Adóm Hébel (Szadi) – le cos òn ù se na blogù nick ò tim nie gôdô, blós sedzi cechò czej jakô mësz ;P

Program do òbzéraniégò tuwò: http://www.telewizjattm.pl/index.php/odtworz,2010-10-28,10