Tag Archives: kaszubskie wiersze

stôroswieckô òpòwiedniô

jem spòzdrzôł w górã bómë
rzekłë że nie
jidze ò to cobë jic
a bë cygnąc do dniów

w jaczich zniknãłë tôflë
sztridë czôrną krôsą zakrëté
wszëtkò stało sã
chòc bëło jasné

ë dlô wszëtczich hôwinga
zrozmienié òb czas naszich dniów
zmieni swòje gréńce
snicé ò szëmernicë òpòwiedniów

stôroswieckô òpòwiedniô“, abò 27.1.13

Kùńców kùńc

***

pòdjimôwóm nowé pòstulatë
nié blós swòje jak co swiãta
ë na rok chòcô bez perspektiwë
zdôwô sã przëchôdac kòl mòji

codniowi wizjë swiata
jaczi czasã felô z nowim
rokã pòdjimôwóm pùstulatë
nié blós swòje bò jesz jinëch

cobë mòje żëcé dali nie
witôł pòrénk bez perspektiwë
chòcô codniowô wizjô swiata
felô w nëch slôdnëch dniach rokù

***

felô w nëch slôdnëch dniach rokù
perspektiwë blós pòstulatë
nié blós swòje ale téż blësczich
jaczima jem ùcemiãgą

chòcô swój ë cygnã do Lewinka
dze wòjnã cygnie stôri Miotka
ale mòje żëcé ju wicy nie przëwitô
krewawi pòrénk ë òddzekùje

smrok z lasã wkół wsë
w jaczim sedzy lëchi dëch jiwrë
stôrégò Miotka co cygnie wòjnã
ju tëlé òtroków cëszë

***

ju tëlé òtroków cygnie wòjnã
stôrégò Miotka z Lewinka
jaczégò lëchi dëch sedzy we wsë
ë lasach ë jezorze

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
dnia bez perspektiwë ë dniów
ë lat całich wòjnë ze stôrim
Miotkã ë jegò òtrokama

chòcô z niedalek Swiónowa
ale nié zez Stajszewa
familiô a czasã tak cëzy
chòcô zeza płota wëzérô perspektiwë

***

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
kòl jezora w Lewinkù
na nowi rok pòdjimóm nowé pòstulatë
swòje ë familie stôrégò Miotka

abò jegò òtroków co zakôzelë
mszë kòl krziża ë przedelë zemiã
klątwa lëchégò dëcha dosygła téż w Miesce
ë robòtã wzała chòcô swój

ë z Lewinka niedalek Swiónowa
wnëtk niżódnym PKSã ni mògła dojachac
le pò stôrim Klejnie bez trzech pôlców
òsta chòcô jegò téż ju ni mô

***

pòdjimóm nowé pòstulatë
na nowi rok ë całé żëcé
chòcô bez perspektiwë ë z lëchim dëchã
stôrégò lasu ë òrganów

òstało nick wnëtk lózô kôrta
(chòcô nie wezmie mie wiérztë)
z pògrizdolónym marginesã
na jaczi sóm stôwióm mërczi ë dopòwiescë

zdôwô sã nielëchô wizjô swiata
w nëch slôdnëch dniach slôdnégò rokù
zdôwô sã miec bët cwëk krewawëch dniów ë noców
le blós we łbie (ë wiérzce) z Lewinka

Kùńców kùńc“, abò 30.12.12