Tag Archives: kaszëbistika

Sztudérskô frantówka

Pùj na piwò,
pùj na piwò drëchù mój!
Na Remùsë,
na Remùsë nie mdze żôl,
detków chtërne
na jedzenié są.
Krómë, pabë, klubë tuwò
wiedno ôpen są!

Më sztudérzë,
më sztudérzë pijemë,
piwò chtërne,
piwò chtërne belne je!
Tobaczczi jesz
zażëjemë so!
Chcemë le so wëpic, zażëc –
temù wiedno jo!

Przeżëjemë,
przeżëjemë sesëje!
Dómë radã,
dómë radã zalëczëc!
Póznij piwò
ë tobaczka téż!
Tegò nama wcyg je mało,
wiedno chcemë jesz!

Na Kaszëbach,
na Kaszëbach chcemë żëc!
Tu jak doma,
tu jak doma wiedno je:
Gduńsk, Katruzë
Lãbórg, Wejrowò
Kòscérzna, Pùck ë Chònice
Stôłpskò, Bëtowò!

Sztudérskô frantówka” abò 9.1.11
z dedikacëją dlô kaszëbsczich sztudérów mdącëch pòza swòją tatczëzną.

Dëbeltny Dobiwk ;)

Pò môłi propagańdze ë zachãciwanim nônowszich sztudirów, ùdało sã nalézc kòl 30 lëdzy, co mdã sã ùczëc Kaszëbscziégò na Gduńsczim Ùniwersytece przë pòlsczi filologie z kaszëbistiką 🙂

Pò dwalatnich robienim co le mòżna bëło, ùdało sã kù rëszce òdemknąc téż kaszëbską klasã w 1 ÒL m. Jana III Sobiescziégò w Wejrowie! Ma sã tam ùczëc kòl 20 lëdzy, a jich szkólną mdze w. Sapieha (z Górë Pòm.).

Ò nych dwóch klasach, co jaczis czas, mdã waju jinformowôł. 🙂

Kaszëbistika na Gduńsczim Ùniwersytece

Witôjta!
Ògłaszóm jinicjatiwã, żebë przekazac wiodło ò pòstãpnim nabòrze (“dopełnienim limitów”) na Pòlską Filologiã z Kaszëbistiką, chtërne je na GÙ, dlô jak nôwikszi lëczbë lëdzi, chterni jesz òbzérają sã za sztudiama. Je jesz 21 wòlnich placów na sztudia!

Czile starnów ò Kaszëbistice jaczé mòżna pòdac na swòjich starnach 😉
* profil na nk – http://nk.pl/profile/33878035
* temat na fòrum GÙ – http://forumrekrutacji.ug.edu.pl/index.php?topic=7100.0
* wiodło na starnie GÙ – http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand/?tpl=rekrutacja1011/dodatkowa1011

Mëszlã, że to sygnie 🙂
Zachãciwóm jesz rôz wszëtczich do pòdaniégò dali wiodła ò Kaszëbistice na GÙ 🙂 Gwës, że jesz nie wszëtce ò tim wiedzą, a reklamô je dosc słabô ë małô…
Dzãka!
Pòzdrówczi.