Tag Archives: filmiczi

Czôrny czwiôrtk

Prawie w kinach jidze òbôczëc film Kraùzów Antóna – “Czôrny czwiôrtk – Wisniewsczich Jónk pôdł“, ò rzeczach, jaczé dzejałë sã w Gdini w gòdnikù 1970 rokù. Chcã téż wama përznã przëbôczëc òbrôzë z tamtégò dzëwégò czasu, jaczi wierã béł jednym z nôczôrniszich czasów w historie Kaszëb, dlôte téż zrobił sã mie dzysô taczi filmik… Do mùzyczi Wãdzëbôków z platczi “Młodi dlô Gduńska” ë wiérztë w. Tomôsza Fópczi. Rôczã serdecznô!