Posts Tagged ‘ filmiczi ’

Kaszëba cwaniakã na Warszawiaka

Ò Warszawiakach w Trzëgardze, na Hélu, a téż ò Erikù, Kaszëbie z Kartuz, robiącym w Stocznié, chtëren dobéł nad Warszawiakã w Sopòcczim kasënie. I wej mómë Kaszëbów w Trzëgardze! Pòlecóm, mòżna sã ùsmiac 😉

Pòwitrze Spisënk – ju dzysô sprôwdzë jak to zrobic!

…a żebë to sprôwdzëc – tuwò je pòwrózk (na òbrôzkù) do starnë z filmikã z demònstracjowi wersjë, chtërnégò aùtórã je Miklôsz Bòrzeszkòwsczi :

Zróbta to samò – sómi!

Pòzdrówczi,
Gduńsczanin z Kaszëb!

Czôrny czwiôrtk

Prawie w kinach jidze òbôczëc film Kraùzów Antóna – “Czôrny czwiôrtk – Wisniewsczich Jónk pôdł“, ò rzeczach, jaczé dzejałë sã w Gdini w gòdnikù 1970 rokù. Chcã téż wama përznã przëbôczëc òbrôzë z tamtégò dzëwégò czasu, jaczi wierã béł jednym z nôczôrniszich czasów w historie Kaszëb, dlôte téż zrobił sã mie dzysô taczi filmik… Do mùzyczi Wãdzëbôków z platczi “Młodi dlô Gduńska” ë wiérztë w. Tomôsza Fópczi. Rôczã serdecznô!

Co nowégò?

Dzysô krótkò, bò sã përznã do Miasta spieszã 😉

Wczora móm zrobioné dwa filmiczi na YouTube ë jak jesz Wa nie miele leżnotë jich widzec to tuwò dodôwóm.

http://www.youtube.com/watch?v=VA7h4-LW0tA

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.