Tag Archives: felietónë

Piónczi

Czësto jak w szachach – tak w żëcym – wszëtcë grają, mają swòje pòla, binë, piónczi. Szôrą masã. Sygnie blós cos wgôdac ë z môłi kùlczi rug cug sã robi wiôlgô kùla, jakô nëkô kòżdégò.
Wirtualny swiat baro temù pòmôgô. Manipùlacëjô – to nôlepszé nôrzãdzé do graniégò w szachë żëcégò, graniégò lëdzama. A cëż czejbë chtos rzekł : doch nie mô mamùtów! Òne pò prôwdze nigdë nie chòdzëłë pò swiece! Chto to widzôł czedës mamùta? Në cëż wa?! Môsz czedës widzóné mamùta? Dze? W filmie? Tam doch rozmajité rzeczë pòkaziwają… Élfë ë krasnoludë téż jistnieją? Abò jinszé smòczi czë òpi? Na malënkach w jaskinie? Ale dze? We Wiôldżi Wsy, Mechòwie? Nié? A môsz czedës bëté w jaczi jaskinie? Dlôcze dôwôsz wiarã tima, co gôdają, że widzelë? Wierzësz jima? A mòże òni so z Ce szportë robią ë w nôlepszé rozsmiéwają w swòjim môłim karnie? Doch mamùtë nie jistnieją. Jô nigdë niżódnégò nie widzôł. Słëchôjta lëdze – òne pò prôwdze nie mògłë jistniec. To je manipùlacëjo ùczałëch lëdzy! Abò nôwikszi, globalno-nôdczasowi szpos, jaczi nama zrëchtowelë pierwòtny lëdze! Nigdë nie bëło mamùtów – mùszimë to ògłoszëc swiatu! Niech wszëtcë sã doznają, cobë nie żëlë dali z cëmnotą jich môgów! Zróbma protest! Wëlézmë na sztrasë! Zmieńmë swiat!
A të jaczim jes piónkã? Mòże prawie tim, chtëren nawetka nie wié, nie rozmieje na co mô dostóné górz? Abò wiéżą, jakô stoji ë blós sã przëzérô, cobë nie zrobic nick głëpégò? Abò niglë kóń skôczësz pò rozmajitëch placach ë ni wiész cëż môsz robic? Mëslisz bëc damką abò królã? Doch i tedë Ce mòżë zbic. Doch i tedë të nikògùm nie czerëjesz, leno jinszi czerëją tobą ë nawetka tegò nie widzysz. Wcyg, wcyg jes nôleżnikã ny rozgòrzóny, wiôldżi grëpë lëdu. Pòmalë dostôwôsz stracha, równak nie wiész, czë to nie je téż czasã gra. Ë robisz sã mòkri. Rëchli òddëchôsz, serce bije jak na janiół pańsczi, a nodżi same nie chcą prosto stojac. Rãce latają jak głëpié i ju chcesz rëgnąc przed se, cobë sã tegò wëzbëc. A wszëtkò wëchôdô òd sztresu. Òd szôri jawernotë. Szôri szkòłë, robòtë, setuacëji doma. Szôri masë. Dërżący rãczi, jakô czerëje piónkama. W szachach rozgrëwónëch z Bògã.

Piónczi” abò 23.1.12