Spiéwa kòmùdnégò mòrza

Czwiôrtô do pôłnia
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbijmiesz

Dlôcze Ce ni mô prawie tu kòle mie?
Dlôcze gôdómë do se wiérztama?
Czedë tak spiéwóm – òdjimk Twój òbzéróm
Czej to ùczëjesz – mdã dalek ju stądk

Dlôcze jô nie spiã – chòc czwiôrtô do pôłnia?
Ë klatów Twòjich wëzéróm za szmakã?
Chòc tu ni mô cepła Twëch slépiów
Òstôł blós kam zabróny zez sztrądë
Czôrné bògactwò

Spiéwóma nótã kòmùdnégò mòrza
Le cëchò cobë blós ma to ùczëła
Jesz jedno bùtla ùsmiercy nen felënk
Slôdnégò czasu co zapôdł razã z nama

Ju pół do piąty…

Jantru farwa – na magicznô sprawa
Twój òbrôzk sóm so malëje
Jaż mòżna gò pòczëc
Za òknã téż tak spiéwie
Szëmich z Kalwarijsczi

A do te pòmión negò czasu
Nen z pilëcczi sztrądë
Cygnie so czej szperkòwé
Abò gdińsczi kùsë
Nigdze so nie wëbiérô

Ju piątô
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbjimiesz

Spiéwa kòmùdnégò mòrza” abò 12.7.11
(zaz SDM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *