Wòlne Kaszëbë?

Wòlne Kaszëbë ?

Slôdnym czasu móm dosc wiele robòtë przë tim, żebë dolmaczëc lëdzom jak to je… Kaszëbë są wòlne czë ni? Jakòs dwie niedzele slôde móm wiozłe aùtółã nowégò drëcha, Martina – najégò sąsada – chtëren wanożił pò nordowi Eùropie (jachôł aùtostopã òd Finlandie pòd dodóm) ë jesma so gadalë òb drogã, midzë Gdënią a Lãbòrgã, ò tim dze są Kaszëbë, ò historie, pòdobno brzëmiącich pòzwach gardów, ëtd… Wiedzôł, że dzes ne Kaszëbë są, blós nie miół anungù dze, to jem mù dolmaczëł. Że przóde Wejrowò to bëł Neustadt, a Lãbòrg – Lauenburg, abò Sztôłps – Stolp. Tak jesma so gôdalë, jaż mie zadôł dosc dzywné pëtanie:
– A dlôczë të jes ùblokłi w anzug?
– Bò jô dzysô miół arbeit robine.
– A dze? Doch móma Sunday today!
– A w kòscele, jô gróm na òrganach.
– Oh! Serio? A w jaczim? Móta tuwò swój kirch?
– Nie rozmiejã… Jak swój?
– Në, Kaszëbsczi Kòscół.

Abò co jinszégò. Tydzeń slôdë móm pisane z nowim drëchã z Dërszewa (Tczéwa), chtëren mô familiã w Gòscecenie ë dzôłkã kòl Lëni (w Pòtãgòwie). Mómë so pisóné ò wszëlejaczich sprôwach ë na kùńc zaczął mie wëpëtywac ò Kaszëbsczé Szkòłë… Dosc mòże slôdnim czasu znanô téma… Ale tak richtich, jakbë sã zastanowic, to mómë 3 przedszkòla, 1 szkòłã spòdlëczną, niżódnégò gimnazjum, 2 wëstrzódné szkòłë (ë jesz jedną klasã gratis! Wszëtcë doch baro za gratisama sã òbzérómë) në i czerënk na sztudiach. Tak w skrócenkù mòżna to òpisac. Ùstawa ùstawą, ale dze to je w żëcim? Lustrowac Watchdogi!

Në, a na kùńc môła anegdotka. W dzysdniowim dodôwkù do Niedzelnégò Gòsca (w Gduńsczim Gòscu) jem nalôzł artikël, dze ò naju co napisalë! Móm tam robione za młodégò znôwcã Kaszëbiznë, chtëren òbmëslił hasło – Pòstãpòwi Konserwatiscë! A tak richtich to Młodi Pòstãpòwi Konserwatiscë. Wszëtkò fejn ë ò skansenach, ë ò przińdnocë, ò najich starnach w jinternece, ë wiele jinszich… Sómi bëscë pòczëtalë. Ale padłë tam słowa, chtërnich nie miół jem rzekłi, że jesmë Kaszëbsczima Òbëwatelama! A tak richtich to Młodima Òbëwatelama Kaszëb.

Tej jak to je? Mómë Kaszëbsczé Szkòłë? Mómë Kaszëbsczi Kòscół? Jesmë Òbëwatelama Kaszëb? Òglowo, jasmë më wòlni?

Titës, 10.10.10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *