Wanoga pò miesce

Pùdzema so na wanogã
pò kòchónym mòjim gardze
– ju Cë gôdóm, co tam bãdze.

W mòjim miesce Cë pòkôżã
skrëté stawë w stôrich lasach
z bôjków môle, w chërne wierzã
ë jich mòc, jesz w naszich czasach

Tej pùdzema na wanogã
pò nôswiãtszich górach swiata
pòkùtników pòznac dargã
czerwònégò wòniã kwiata

Biôłą strëgą òd zôczątkù
za załużcą bãdzema szlë
bë na sztucek wlézc do parkù
ë òbôczëc zómkù zalë

Tedë jidąc prostą stegną
do Francëszków so zańdzema
kòl Matińczi nodżi klãkną
a tej w krëptë jesz zazdrzëma

Do radnicë stôrim miastã
jesz historie përznã pòczëc
òbôczëma kòlegiatã
w cëszã swiatu jidze ùcec

Na deptakù nańdzesz krómë
a za rońdã – kòscół, szkòła,
w parkù tank, a tej ùzdrzëmë
filharmòniã, banë kòła…

Ë ju kùńczi sã wanoga
pò kòchónym mòjim gardze
– Wej niejeden jesz tu przińdze.

Wanoga pò miesce” abò 17.2.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *