stan zdreżucącé na wszëtkò,

Czasã jem òbarchniałi
a w swòji òbarchanialskòscë robiã
òbarchniało wszëtkò
Czasã napiszã na kluczplace
nie mdącë sobą letkò dzëwi rzeczë
jak ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘
Czasã nie móm anungù
ò co jidze ë skądka co je czej bùdzã sã
widzã dzëwi nôdpisë
Gwësno to je nen ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘
czej mdąc sobą chcã zrozmiec tegò drëdżégò
we mnie mną nie mdącégò
Równak wùja Gógel nie mô òdpòwiédzë
wiôldżi mëmczi jinternetowi Rodë
nawetk pò òbéńdze


stan zdreżucącé na wszëtkò,
abò 2.1.11

9 thoughts on “stan zdreżucącé na wszëtkò,”

 1. samò ‘zdreżucącé’ gwës nick nie znaczi..
  le ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘ mòże ju miec znaczenk.
  równak sóm sã zastanôwióm, cëż to je… ë czë pò prôwdzë jem to napisôł… mòże jem prawie lunatikowôł… ju nie pamiãtóm…
  Sedzy we mie jesz drëdżi ë sã biôtkùjã z nim ò wszëtkò… Slôdnim czasu wiele mie naniszcził w żëcim swòjima wëmisłama. Równak żëje sã dali, a co mdze… chto to wie.
  To nie je nawetk “zdreżucący stan” blós ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘.. móm ùdbã, że mòże jic ò to, że wcyg próbùjã sã zrozmiec, abò richtich, zrozmiec tegò we mnie chtërnégò nie rozmiejã…. bò sóm jem tegò nie pisôł: ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘ blós jem sã jednégò razu rano zbùdzëł ë wzéróm na laptopù òdemkłô przeglądarkô ë w góglach wpisóny blós nen nôdpis: ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘ i nick nie nalazłégò.

  Hana, dôsz radã to jakòs wëtłómaczic? Jô nie móm niżódny ùdbë na to.

 2. jak rozmiejã, je to baro niesztabilny stan i sparłãczony z jaczims Twòjim bënowim swiatã. pòszëkiwanié nie-wiadomò-czegò. wëkònëwanié jaczés absurdalny aktiwnoscë w jaczims niesprecyzowónym célu. a równak zdrzącë gdzes dali we wszechswiat, mô to wszëtkò jaczis głãbszi sens i kwitnie w nim pòezjô. stan ten jistnieje gdzes w pòkładach bezswiądnoscë i cãżkò gò ùchwëcëc rozëmã, tu trzeba serca. dobrze mëszlã, Titës?

 3. wszëtkò je tak jak môsz napisóne, blós na wiele z tim sercã… z nim to móm nôwikszi bòlącczi… ale nie z samim sercã blós ze sobą do swòjégò serca móm sztridë. dzëwô sprôwa. tegò nie jidze nawetk sercã chwëcëc ani nijak wëtłómaczëc.

 4. òdemknąc taczé dwiérzë nie je tak letkò.. òglowò dlôte, że są to dwiérzë do zrozmieniô samégò se. bò jinsze rzeczë jem w sztãdze rozmiec.

 5. Zrozómienô.. to je pò prówdze gręda sprówa.. Meszlã òglowô, że czasã do zrozumieniô samegò se pòtrzeba zrozumieniô dla innych lëdzy,.. a to je baro, baro cãżkò..

 6. Jak rzeklë w pismionach (blós jaczich?) : nô zôczątk bierzta sã za se, a tej za jinych.

  Wierã jem na dobri stëgnie, a wszëtkò sã zakùńczi za pôrã dniów.. sztótów..

  Pòlecóm stôrszé wiérztë 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *