n.p.r.

czë pamiãtôsz biôłé scanë
naj’ brzątwieniów swiôdków niemich

jesma sã zdarzëła swiatu
czedës na rewsczi sztrądze
chòc napłënãło ji hôchów
dlô stopów zmarachòwónëch teskniączką
nielëdzkò dłëdżi latny przigòdë

nowich przëzwësków dostało Dac
czej òdkrëwczô zdôwa sã kùńczëc jigra
ju leno Miec òslepióné
zaznónym słuńcã bënégò
òstało najim skôrbã
jesma zaczãła Bëc òd nowa
chòc napłënãło doswiôdczeniów
dlô całów wëgasywającëch krótkòscą
wcyg nowé grzëpë ë ùpadczi
jawią sã w snicach ë wëòbraznie

jesz rôz jesma sã swiatu ùrodza
chòc dlô swiata nie chcã ju żëc
cemnëch ë głëchich dniów

czë pamiãtôsz biôłé scanë
ë cemné cãdżi jak ze snieniów

czë zjiszczëniém bëłë brzątwieniów
czë brzątwieniama bãdą zôs

n.p.r“, abò 10.7.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *