Môłô bôjka ò (mòji) òjcowiznie.

W jednym lasu stôła czedës chëcz. W ny chëczë żëł so stôri chłop, co sã zwôł Stôri Léón. Nie je wiedzec skądka òn sã tam wzął, ale je mòżlëwi, że béł jednim z pierszich lëdzi, chtërny żële w nym òkòlim. Stôri Léón ùmiłowôł so w robienim w hùtnich sprôwach. Òb całi dzéń chòdził pò swòjim lasu ë zbiérół dzywné kamë, chtërne roztapiół we wiôldżim trzónie za lasã. Tam téż ùlubiłë so sedzec wiele czasu jegò córczi, czej mëmka w chëczë rëchtowała dlô familje zjestkù z tegò, co nalazła w lasu do jedzeniégò. A w lasu nalézc szło wtedë wiele bëlnëch rzeczi – grzëbë, jagòdë, malënë, zabëté ju dzysô zela, chtërne miałë wiôlgą mòc, a òjc przë zbieranim kamów złapôł jaczégò zajca abò pòchwëcił sôrnã czë dzëka. Wszëtkò nalézc mòżna bëło prawie kòl swòji chëczë. Jich dwie córczi, baro pòmòcné, równak wiele sã òbzérałë za ùceszbą ë zabawama. Czej pòdrosłë, chùtkò naùczëłë sã robic bëlné pitkù, co sã ‘wino‘ jesz do dzysô zwie. Ë tak to z nima bëło, że czej òjc jich z mëmką zmarle to pòchòwałë jich w wiôldżich grobnicach, na samim zôczątkù lasu, dze Stôri Léón miół swój môl robòtë. Same pòszłë përzinkã w swiat ë nôlazłë so chłopów. Równak tak baro zôtãskniłë za swòjima starnama, że ùdało sã ë jedni, ë drëdżi wrócëc nazôt w jich òjcowiznã. Pierszô, starszô, zamieszka niedalek òjcowégò lasu, a drëgô pòkòchała jezoro, chtërne bëło pôrã czilométrów dali ë tam téż zamieszka. A, że pitkù, chtërne wëmëszliłë, w całi swiat pòszło ë słôwã jim przëniosło, to dosc wiele razë pitanô je, co tak pò prôwdze òne pic mają rôd. Tej pierszô, starszô ë statëcznô, wiedno gôdac miała – “Jô móm rôd le wino pic.“, a drëgô, młodszô ë përzinkã figlarnô, na to – “A jô le winkò móm rôd pic!” Ë stądka wzałë sã pòzwë môlów w jaczich òne żëłë. Lewino, tam dze żëła na starszô ë Lewinkò, tam dze stojała czedës chëcz nej młodszi, zarô kòl jezora, co téż do dzys mô pòzwã jak na wies. Ë tak pò prôwdze bëło, a chto nie dôwô w ną òpòwiesc wiarë, niech jedze za Lewino ë sóm òbaczi, co tam je, ë ùwierzi w ną nôprôwdzewszą òpòwiesc. A, że kòżdô bôjka ma w se wiele prôwdë, tak to je, że kòl Lewina wcyg stoji las jich òjca, Stôrégò Léóna, co lëdze zwą Léòbòrã. W lese nym nalézc mòżna stôré grobnicë, co ùczoni archeologòwie zwą “kùrhanama” ë zamëszliwają sã, chto to mòże tam leżec… A to je doch grobnica Stôrégò Léóna, ò czim wa ju terô baro dobrze wiéce!

1.12.10
Na spòdlim gôdczi ò pòzwie wsë “Lewinkò”, chtërną pôrã lat slôde móm czëti òd s.p. Wastnë Słóńczi.


Grobnica Stôrégò Léóna na Léòbòrze, zwóna kùrhanã jarla wikingów. Przódë lëdze miele zabëti ò tim, że tam chtos leżi ë mëszlele, że są to smiece pò stôri hùce – mòże téż sparłãczoni z pòzwą wsë Stara Hùta (Starëta, gm. Kartuzë) co prawie je za lasã? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *