Kùńców kùńc

***

pòdjimôwóm nowé pòstulatë
nié blós swòje jak co swiãta
ë na rok chòcô bez perspektiwë
zdôwô sã przëchôdac kòl mòji

codniowi wizjë swiata
jaczi czasã felô z nowim
rokã pòdjimôwóm pùstulatë
nié blós swòje bò jesz jinëch

cobë mòje żëcé dali nie
witôł pòrénk bez perspektiwë
chòcô codniowô wizjô swiata
felô w nëch slôdnëch dniach rokù

***

felô w nëch slôdnëch dniach rokù
perspektiwë blós pòstulatë
nié blós swòje ale téż blësczich
jaczima jem ùcemiãgą

chòcô swój ë cygnã do Lewinka
dze wòjnã cygnie stôri Miotka
ale mòje żëcé ju wicy nie przëwitô
krewawi pòrénk ë òddzekùje

smrok z lasã wkół wsë
w jaczim sedzy lëchi dëch jiwrë
stôrégò Miotka co cygnie wòjnã
ju tëlé òtroków cëszë

***

ju tëlé òtroków cygnie wòjnã
stôrégò Miotka z Lewinka
jaczégò lëchi dëch sedzy we wsë
ë lasach ë jezorze

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
dnia bez perspektiwë ë dniów
ë lat całich wòjnë ze stôrim
Miotkã ë jegò òtrokama

chòcô z niedalek Swiónowa
ale nié zez Stajszewa
familiô a czasã tak cëzy
chòcô zeza płota wëzérô perspektiwë

***

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
kòl jezora w Lewinkù
na nowi rok pòdjimóm nowé pòstulatë
swòje ë familie stôrégò Miotka

abò jegò òtroków co zakôzelë
mszë kòl krziża ë przedelë zemiã
klątwa lëchégò dëcha dosygła téż w Miesce
ë robòtã wzała chòcô swój

ë z Lewinka niedalek Swiónowa
wnëtk niżódnym PKSã ni mògła dojachac
le pò stôrim Klejnie bez trzech pôlców
òsta chòcô jegò téż ju ni mô

***

pòdjimóm nowé pòstulatë
na nowi rok ë całé żëcé
chòcô bez perspektiwë ë z lëchim dëchã
stôrégò lasu ë òrganów

òstało nick wnëtk lózô kôrta
(chòcô nie wezmie mie wiérztë)
z pògrizdolónym marginesã
na jaczi sóm stôwióm mërczi ë dopòwiescë

zdôwô sã nielëchô wizjô swiata
w nëch slôdnëch dniach slôdnégò rokù
zdôwô sã miec bët cwëk krewawëch dniów ë noców
le blós we łbie (ë wiérzce) z Lewinka

Kùńców kùńc“, abò 30.12.12

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.