Klnã

Klnã na kòżdi nowi dzéń
Czej wzéróm w zmãczoné òczë
Ë żnã do krwie sztilã smiercë

Klnã na kòżdi wnëtka dzéń
Czédë dalek òd ny gwiôzdczi w złoce jem
A wanoga rzelëwą pasją zdôwô sã bëc

Klnã ju prawie kòżdi céń
Chtëren bezkraftno òddôwô sã
Kò dëszny òbrôz kòżdim rządzy dniã

Leno Cë rëchtowónëch dni klnąc ni mògã
Kò tak chãtno sapanié jinszëch dniów do se przëcëskôsz
Kò tak ùbëtno zatacôwôsz jawernotã w lëpach do nieba czerowónëch

Klnã” abò 8.8.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *