Habemus caputem!

Ala-weter-jo! jak to w jednym, nowim, kaszëbsczim spektaklu wòłô nie jeden z aktórów, jakùż nen stëcznik zlecôł! Wnëtka më dopiérzë co mòglë wëlowac, a ju je pò wszëtczim! Tej, habemus caputem! Mómë stolëcã! Ë nie je to Gduńsk, dzejowi môl, ani Wejrowò, chtërne bëłobë na drëdżim placu pò naji metropòlie pòd wzglãdã lëczbë mieszkającëch w gardze lëdzy… blós gard, chtëren donëchczas zwôł sã “sercã Kaszëb” – Kòscérzna.
Mòże ti, co to przeczëtają, nie do kùńca wiedzą ò co jidze… Tej przëbôczã. Wnëtka miesąc nazôd, na jinternetowim pòrtalu “NaszeKaszëbë”, zôcza sã ankietô, w chtërnej kòżdi miół głos. Wszëtkò miało rozwiązac sztridë midzë Kòscérzną, a Kartëzama, midze Gduńskã, a jinszima gardama, ò to, dze tak pò prôwdze je ta naszô stolëca. Kaszëbskô Stolëca. Czas sã skùńczéł ë ju je pò wszëtczim, ju je wëbróné, ju nick nie dô sã z tim wicy zrobic. Òstôwô nama blós żdac na òficjalné wrãczenié certifikatu òd administracjë kaszëbsczégò pòrtalu, co mô miec swój plac w najé nôrodné swiãto.
Jak to so czëtóm, tej mëszlã… diôchle! ta robòta w radiu czësto mô mie przerobioné ë z tegò ju niżóden felietón nie wińdze, równak dodóm tuwò jesz pôrã swòjich ùwagów. Kòscérzna. “Cna Kościerzyna” jak to w stôri wiérzce je nôzwóné. Slôdnym czasu móm bëti w nym gardze… ò! pardón, w naji przësnôżi Stolëcë! ë miół jem lëżnosc sprôwdzëc jak to tak richtich tam wëzdrzi. Wëszëznë gardu rozmieją gôdac pò Kaszëbskù… W szkòłach ùczi sã naji przesnôżi mòwë… Czëtô sã dokôzë naji lëtraturë… Ju lata lateczné jidze pielgrzimka z Kòscérznë na swiãté górë Wejrowa… Jesz chcą pòstawic szlachòtã Remùsa na rënkù! Mëszlã, że jak to mô tak dali wëzdrzëc, tej mómë fëjną stolëcã! Czësto bëlną! Blós, żebë nen Remùs nie stanął czasã razã z królewiónką, a do te jesz na karze, westrzódkù naji snôżi Stolëcë! To bë bëło czësto zgòrszenié ë przëgrzicha! Co bë lëdze gôdalë!
Tej za pół rokù, abò wicy, znoù pòjadã do naszi Stolëcë, cobë sprôwdzëc, jak to sã rozwinãło dali… Ë mëszlã, że wierã je jesz jednô dobrô stróna té Stolëcë. Nie mdã w ni wicy jak dwa razë òb rok. Jak ze Stolëcą sã richtich należi! Blós żebë terô jima, w té naji Stolëcë, szajba nie òdbiła òd taczégò wëachtniãcégò… Cobë më dali so szpòrtowëlë z Warszawiaków, a nie z najich Stolëczników.

31.1.11

4 thoughts on “Habemus caputem!”

  1. Chłopie, Të wiész, co Të môsz narobioné? Kòscërzôcë baro wiele czëtają (nie blós nk), jak to stolëczny, mądri, nôważniészi lëdzë – òni czëtają téż Twòjegò bloga i ju so ùdbôlë, że to je baro fejn deja (ùdba, dba i mësla) z tą szlachòtą Remùsa z Królewiônką na karze ( òni ju mają jã òbmëslony w drobnotach)!

  2. U… a prawie tegò jô nie chcôł… Co to bãdze, co to bãdze… ala-weter-jo!

    Mòże tej dodóm, że to w Kòscérznie doch Remùs béł zamkłi w sôdze! Tej mòże jakbë ten Remùs nie béł jaczi fëjn, abò ju stanął z Królewiónką ë karą, tej gò zamkną do prizë?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *