Czedës pisóné – Radio Pëlckòwò.

Niżle jô zdôł so sprawã ju bëło pò szkòłach ë nót bëło szëkac za robòtą na sztudérsczé mòżlëwòtë. Nôprzódk wzął jem sã za badérowanié czë mòże dze brëkùją mùzykeńtów, ale nié, nigdze taczégò môlu jem nie nalôzł. Tej përznã sfrustrowóny mëszlã:
– Jak mój drëch, co nawetka pò naszémù nie rozmieje, mô kwalifikacjową gôdkã do robòtë przë pëlckòwsczim radiu, to mòże ë jô spróbùjã?
Jo! To je fejn deja! Wezkôj zwòni do nich! – sóm jem so òdpòwiedzôł. Tej biorã sã za sznëkrowanié w jinternece za numrã do radia.
– Wejle! Tuwò co je! Wzerôj! – në i wzéróm a widzã sztërë numrë… Mëszlã:
Jaczis mùszi bëc dobri. – tej biorã szauertelefón w rãkã, wëknypsôł numer ë przëkłôdóm do ùcha. Słëchóm ë czëjã:
– Sygnal je.
Në terô czekôj, za sztucëk chto òdbiérze! – në ë czëkóm. Nick… Mëszlã:
– Pewno ju ni ma nikògò w sekretariace, to ju je piątô pò pôłnim. Napiszã do nich mejla, a żebë bëło bëlno to spróbùjã pò naszémù. To doch je radio chtërne zajimô sã propagòwanim swòjiznë w pëlckòwsczi krôjnie.
Jo! Tak zrobi! – ë tak robiã. Piszã:
– Witóm piãkno ë kłônióm sã niskò. Mògã sã dowiedzëc w jaczich gòdzënach je Waji Sekretariat òdemkłi? Ë bëlné pòzdrówczi dlô nôlepszégò radia ë dlô słëchającëch tã nôpëszniészą radiową stacjã!
Pòlecało. Chwilã czekóm ë jem dobri mëslë. W kùńcu czëjã – përznã krzëwò czëtają, zdzywiony, że pò naszémù, ale baro ùredóny tim faktã. Dostôł jem òdpòwiesc, że mòże midzë ósmą reno a czwiôrtą pò pôłnim mdze òdemkłé.
Tej witro zazwònisz a sã spitôsz piãkno czë mòże lëdzy w Pëlckòwie je jednégò za mało do radia!
– Jo, witro tak zrobiã.
Spik mijô chùtkò, ë dzéń jakòs lecy – tej biorã znôù szauerk w łapë ë zwòniã. Dwadzesce minut numer je zajãti.
– Szargón jasny! Cëż òni tak długò tam prawią!
– Spòkójno. Zwòniã jesz rôz, jem dobri mëslë. – tej jesz rôz próbùjã. Në ë sã ùdało. Jaczi chłop òdebrôł ë czëjã, że mô òn antkòwsczi akceńt.
– Radio Pelckowo, słucham…
– Dobri dzéń. Mògã jô pò naszémù gadac?
– Że co…? – tu jem zrozmiôł mòjã felã:
(- Mdze nót pò pòlskù gadac!)
– Nie nic, nic. Mam pytanie, potrzebujecie może jakichś ludzi do pomocy w radiu?
– Z tego co mi wiadomo, to nie…
– Aha.
– To wszystko…?
– Tak, dziękuje.
– Do widzenia…
Krew mie zala, bò ni mógł jem dac wiarë, że nick z tegò planu nie wëszło.
Diôblë bë to wzãlë! Tej robòtë w Pëlckòwie dlô Ce czej ni ma, tej ni ma!
– Në trudno. Blós szkòda, że biorą tam lëdzy co pò naszémù nick nie rozmieją. Nibë to radio dlô propagòwaniégò jãzëka, kùlturë je zrobioné, ale widzec je, że chiba nié do kùńca to jima jidze. Szkòda.
Co Cë szkòda! Pãkni sã w łeb ë szëkôj dali za robòtą, bò na sztudiach nie wërobisz!
– Chcôł jem co z kaszëbizną robic, ale chiba bãdze nót w MakDonaldach szëkac.
Jesz mdą antcë nama pëlckòwsczé radio bralë! Piorun bë jich trzasł!

A dze pòùka? We wiérzce pëlckòwsczégò pòétë.
Chto bëlnym chce Kaszëbą bëc,
Ten mùszi pò kaszëbskù czëc,
(…)
Chto dzys nie chce mòwë òjców tczëc
Mùszi witro słëgą cëzëch bëc

22.4.10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *