Czedës pisóné – Pëlckòwsczi Idól

Ju trzeci rôz w najim Pëlckòwie szukale Idóla, ale nie bële jaczégò! Blós Pëlckòwsczégò! Dwaj slôdni mùszale òkazac sã nie do kùńca taczima, jaczich naja Pëlckòwskô Radzëzna chcała nalezc.
Przëwanożił do mie brifka, nen sóm co chòdzi do jaczégòs Rómka z drëdżi starnë wsë, a pierszi co, to mie ò tim gadół.
– Të wiész co, Titës, jem bëł na finale Idóla!
– Ò! A rzëcz mie brifkò, cëż to sã stało, że të jaż tam zajachôł?
– Në jak, chto jak chto, ale brifka ma mùs wiedzec co sã w Pëlckòwie dzeje.
– Në jo. To rzecze mie jak tam bëło, bò jem prawie nie mógł bëc.
– Tej sedz cëchò ë dôj mie gadac – sadle jesmë na stółkach kòl chëczë, brifka zażëł so tôbaczi, wcygnął swieżégò lëftu ë zaczął plëstac. – Ti lëdze to są glëpasi.
– Terôzka jô ju nick nie rozmija. Gadôj brifkò richtich jak to bëło.
– Nôprzódk òsme kandydatów co doszlë do finałù swòje zaspiéwalë, ale to tak flot pòszło, że jem nawetk sã nie przezdrzôł kògò bë tu mògle na Idóla wëbrac.
– A doch Radio Pëlckòwo miało aùdëcëje ò tim. Jem miół swòjégò Idóla wëbróni.
– Në jô téż, ale òn nie dobëł, a wiele najich za nim bëło… A wiész czemù nie dobëł? bò lëdze wësëłale SMSë na jaczégòs òbarchniałégò, co nawetk pò naszemu gadac nie rozmieje…
– Në a chto kù rëszce dobëł?
– Jakós biôłka z Nowëtë.
– A òna doch nie bëła takô zła…
– Gwes jo, ale… Jak późni spiéwałë slôdné Idólczi to jem so zmerkół, że òne ju nie są Pëlckòwsczima Idólkama… A wiész czemù? Bò òne ju są jinsze…
– Ale jak jinsze?
– Normalno. Na blond sã tak ùblokła, że mie richtich przëbëcziwała ną barbi-pùpã Dodã! A jak spiéwała to richtich to samò, blós pò naszémù! A ta drëgô to ta amerikańskô Hana M… Gôdóm cë – richtich cyrkùs!
– Tej jaż strach, co to mdze z latosową Idólką…
– Mósz recht. Mdzema zarô w Radiu czëc Pëlckòwską Madonã abò jaką jinszą z wiôldżégò swiata…
– Ale je nôdzeja, że ta co më miele wëbróni sã nie òdmieni.
– Gwes jo… Blós żebë nie robiła sã na jinszą, swiatową…
– Jo, chòc bë miała bëc Perdegóńskô, to wiedno mdze naszô, Pëlckòwskô Idólka.

11.7.10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *