Biôłka – erónet

Czëż Të biôłkò môsz za górë
Dwie co sedzą kòlë mùnie
Jesz na czëpkù dwa wëszańcë
Szëkóm jich kù podgãbincë

Widzół jem je jesz za dzecka
To mie bëła fest ùceszka
Czëj matinczi dwie jem smùkał
Ledwò gãbkã tam òbrëmiał

To dlô chłopa je ùcecha
Czë wëcygô òczë z miecha
Wzérô na ne snôżé górë

Smùknąc – czwiardi peżna miãtczi
Sczënią sã jesz zarô giãtczi
Wej cëż to je? Dzéw’cé òczë!

Biôłka – erónet” (eroticzni sonet ;)) 21.5.10
(na rôczba drëchów ze szkòłë)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *