***

ale jesz bez pôrã sztótów dôj mie
sã ceszëc z ti drodżi òd Chwaszczëna
chòc nigdë nią nie dojadã
do Cë abò na nen plac

pòd szôrima drzéwama
dze pierszi rôz widzôł jem
twój zdrok ë jesz nie wiedzôł
że drodżi òd Chwaszczëna

do Cë nigdë nie przejadã
chòc jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc z tëch
krëjamnotów pò ùdôwónëch ùczbach

ë brzątwieniów ò pajkù ë
tim co mògło bëc
a nié le spisanim mëslów
słëchanim ò brótce co mia bëc tobą

ë twòjima rãkama zamikac
dwiérze co zamknąc sã nie chcałë
bë jesz bez pôrã sztótów
ceszëc sã bez swiądë wëcmanim

***

ale niedoszłëch szesc zéńdzeniów
jaczé miałë bëc zôczątkã
chòc òd Gduńska drogą
ë òd Chwaszczëna nigdë ju

nie dojadã ale jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc niepòznanim
chòc móm ju bëté w Pilëcach
ë të téż tedë jes tã bëła

pamiãtóm nieprzespóné nocë
òd robòtë ë réze pò sztrądze
jak tedë jesz dôwa mie bez pôrã
sztótów ceszëc sã czej jesma belë

dalek òd lëdzy kò nie przë nich
czej jes ju przë mie nie mia krëjamnot
chòc drogã òd Chwaszczëna do
Ce ju móm zjachóné tëlé razë

to równak nie bëło zéńdzeniô
jaczé miało bëc zôczątkã
chòc tak baro z Jagiellońsczi
gadac bëm jesz chcôł

***

ale ë to w Pilëcach
chòcô nié na sztrądze
ani téż przë lëdzach ju
wicy drogą òd Chwaszczëna

do Ce nie dojadã na pôłnié
chòcbë jem jachôł z ti górë
a nie zabôcził jesz pôrã sztótów
ceszëc sã nie bôczącë na nick

równak bez zôczątkù
chòc ë bez mùjkaniô
dłëdżé nocë w Pilëcach jaczima
hôch nie felôł w prôwdze

ë łzë ë przeklënanié
ë zdrok co jak wiedno
nie dôwôł zasnąc
nawetka na Jagiellońsczi

czej ju bez pôrã sztótów
ceszëc jem òprzëstôł
z cëszë sã ë głëchi òstôł
pajk co leno rozmiôł snic ë rzeknąc

:ale…

Kasza z Kalësza“, abò 12.1.13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *