Òb lato

Słuńce grzeje niemòżlëwô
Cepłi zëmia wòda niebò
Wszãdzë w kòło lëdze leżą
Plińcã we trawie

Sëdzô w cëniu pòd drzewama
Człòwiek kòlë cëpłi wòde
Mëszli w dëszë – czë w jezorze
Lepij bãdze mie

A jak sëdzô tam ùkazka
Abò wòdnik jaczi gòrszi
Jesz mie topielc na dno wòde wezmie ze sobã

Lepij w lese sedzec bãdze
We zelonéj chëcze swòji
W taczi ùpał nawetk Stolem plińcã leżi doch


Sonet Czwôrti – “Òb lato” 27.2.10

Zymkòwô Łąka

Lecy chmùrã w kształce Grifa
Biôła niczëm pòlsczi Òrzeł
Patrzi jednim złotim slépiã
Na bògati farwów mòrze

Wszãdze w kòło żëcô jidzë
Pò zeloni trawie w górã
Czëc je z bòku strużkã cëchą
Pszczołë bzëczą nad kwiatama

Na nômieszim mòdrim kwiatkù
Sedzôł kònik z piesnią taką
Cyk-cyk-cyk przëszła na kaszëbsczi łączi zwiësna

Wszëtkò kòchô sã w zeleni
Cyk-cyk-cyk w ùszach szëmi

Smãtk piesniã słëchôł w niezabôtce sã zakòchôł

Sonet Trzecy – “Zymkòwi Łąka” – 26.2.10

Kòl Mòrza zëmą

Słùńce skrëło sã przed nama
Ni mô gò dzysô na górze
Z chmùrów lecy sniég do zëmi
I na sztrądzë òsada

Ni mô lëdzy dzysô tuwò
Maszëperia w chëczach sedzy
Lë blós Mòrze szëmi w kòło
Dalek słëchac wiater dmië

Jidzë mòstã człek samòtni
Rzëcô ptôchom brutu garscë
Jidzë tãdka midzë czasã pò zamiarzłim mòscë

Dze sã schòwôł na lińcuchù
Wãgòrz w Mòrzu całim znôni?
Jidzë z człekã za pazuchã pò zamiarzłim mòscë

Sonet Drëdżi – “Kòl Mòrza zëmą” 25.2.10

Na Kaszëbach

Witôjże wanożnikù ze swiata
Witôjże na Kaszëbach
Skądka jidzesz
Dze je nen môl chternégò Të szëkôsz dziéń całi

Sadniżë z nama tuwò kòl naji
Sadniżë na Kaszëbach
Wziérôj wkòło
Widzisz nen krôj przepëszni dzelony walama

A widzisz Të słuneszkò przezłoti
Co wësok swiécy nad nama
A wòdã w mòrzu jezorach i strëgach ògrzewô

Widzisz łączi ë lase zeloné
Ë mòdri niebò ë kwiôtë?

– Jo, òdnalôzł jô môl nen tuwò, na Kaszëbach.

Sonet Pierszi – “Na Kaszëbach” 24.2.10

Jamajka / Mòje Kaszëbë

Nie pamiãtóm, jak przëszedłem na swiat,
Bëł òn biôłi abò zeloni,
A miejsza ò to!
Nie pamiãtóm, skãdka jô jem,
Zdjãca żôdnigò nie móm przë se,
Dze mòj pierszi sztrąd?

Jamajka! Jô nôpewno ùr’dził sã w kòszli,
Na Twòjich rãkach,
Na mòjich nogach – je piôsk!
Wanożã b’z-nogawic – na bòso!
Mòji klate niże sztandarta,
Fele’ mie Twòja mapa!

Mòja Jamajka…

Nie pamiãtóm, swòjigò przëzweska, nie!
Miôłem wiele mionów na swiece,
Òbmienialë je, a mie nie zapitale.
Nie pamiãtóm, chtëż kùpił mie bilet
Czëjm zbùdzył sã nikògò nie bëło
Ale mëszlã – człowiek bëł nie lewi
To doch bëł chto z naszich, jô jem wdzãczni jemù!

Continue reading Jamajka / Mòje Kaszëbë

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.