(Pò)wiéw Wenë

Jesz z łońsczégò rokù – jednô z mòjëch wiérztów trafia do zbiérkù pò kònkùrsu “Powiew Weny”, jaczi rok w rok robi Wejrowskô Bibliotekô m. Majkòwsczégò.

Zbiérk

Starna 102 – mimò felów w drëkù rôczã serdeczno 🙂
(Je widzec, że drëkòwanié kaszëbsczich tekstów w Bibliotekach czë Ùrzãdach wcyg brëkùje wiele do zrobieniô…)

Pòzdrówk!

PS : Nie piszã tuwò nic nowégò, bò prawie robiã nad czims wikszim… a do te ni móm za wiele czasu, cobë cos tuwò wrzucywac – dzéń w dzéń robòta, robòta, robòta, czasã jaż drãgò nalézc czas na spik! Mògã zdradzëc wama, żlë to czëtôta, że dolmaczã so jeden dokôz pòlsczi fantasticzi – pò zrobienim wszëtczégò mdã tuwò wrzucôwół, a téż rëchtujã cos swòjégò na papiór 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *