Kaszëbsczé Spiéwë

Dodajã link do filmù dze mòżeta pòwiedzéc jôk piãkno fałszëjã na konkùrsë w Lëzënie (dzél krézowi) 😉

Film mòżeta òbzérac dzãka Wasta Tómkòwi Fópka, chtërni gò wrzucéł do jinternetù 😉
Jesz òdsëłóm Waju na jegò starna – w linkach ù mie najdzeta pòd “Kaszëbsczi bez spiéw”

A co do samégò konkùrsu – to je karno ze szkòłë nôdwëstrzódni nr I we Wejrowie “Sobiésczi Bãd” (kaszëbski part z Sobieski Band) dze mie bez slédny 3 lata przëszło sã ùczec ë òstatnio spiéwac 😉 (a ju za 5 dni bãda miół kùńc té szkòłë…)

One thought on “Kaszëbsczé Spiéwë”

  1. spiéwôsz jak prôwdzëwi mùzuk artista 🙂 jô téż mòże niedługò dodóm film, jak spiéwiã jedurną znóną mie piesniã, jakô mô titel “marchewka” i ji atrakcją je to, że dërch zmieniwają sã w ni słowa i melodia téż. pòżdrówk 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *