Dëbeltny Dobiwk ;)

Pò môłi propagańdze ë zachãciwanim nônowszich sztudirów, ùdało sã nalézc kòl 30 lëdzy, co mdã sã ùczëc Kaszëbscziégò na Gduńsczim Ùniwersytece przë pòlsczi filologie z kaszëbistiką 🙂

Pò dwalatnich robienim co le mòżna bëło, ùdało sã kù rëszce òdemknąc téż kaszëbską klasã w 1 ÒL m. Jana III Sobiescziégò w Wejrowie! Ma sã tam ùczëc kòl 20 lëdzy, a jich szkólną mdze w. Sapieha (z Górë Pòm.).

Ò nych dwóch klasach, co jaczis czas, mdã waju jinformowôł. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *