Dëbeltjãzëkòwé tôfle w Gminie Lëniô

W Gminie Lëniô prawie dérëje stawianie tôflów z dëbeltjãzëkòwima pòzwama wsów – pòlsczima ë kaszëbsczima.
Tim samim Gmina Lëniô je 2. gminą, chtërna pòkazôwô swòją kaszëbskòsc w wejrowsczim krézu, a 7. na Kaszëbach – pò Stãżëcë, Serakòjcach, Somòninie, Chmielnie, Bëtowie ë Szëmôłdze. Je wôrt przëbôczëc hasło gminë: “Gmina Lëniô – pòczuj kaszëbsczégò dëcha“, a téż turistną trasã szlachã Kaszëbsczich Dëchów z ksążczi “Bògowie i dëchë najich przodków” Aleksandra Labùdë (pòchowónégò 30 lat nazôt w Strzépczu), chtërna pòwstała w łońsczim rokù. Gmina Lëniô to téż môl pierszi, kaszëbsczi spòdlëczny szkòłë na Gòdnicë, a téż Kaszëbsczégò ÒL w Strzépczu. W kòżdi szkòle ùczony je kaszëbsczi (òd klas 0, jaż pò maturã, chtërną jidze zdawac w KÒL w Strzépczu). W Lëni dzëjô folkroristné karno Kaszëbskô Rodzëzna, chùr Piãcolënia z Lëni (razã z Lutnią z Lëzëna nôgralë chòcle platkã z pierszą “Kaszëbską mszą swiãtą na chùr ë diabelsczé skrzëpice” aùt. T. Fópczi), teater Prostolëniowy z Lëni (prawie wëstôwiô nową sztukã – “Ala weter jo!” aùt. T. Jabłońsczi)… Pôrã dnie nazôt w Lëni w. Labùdowô miała promòcëjã nowégò ùczbòwnika do Kaszëbsczégò, a rëchtuje sã ju pòstãpny ùczbòwnik w. W. Bòbrowsczégò… A ju za rok Kaszëbsczé Diktando w Gminie Lëniô dlô wdôru Aleksandra Labùdë.
To wszëtkò dzãka Eùropejsczi kôrce ò jãzëkach nôrodnëch ë etnicznëch mniszosców. Kôrta ta pòzwòliwô téż na wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò jakno drëdżégò jãzëka ùrzãdowégò – co téż ju w Gminie Lëniô òstało zrobioné. Terô blós żdajã na kaszëbsczé pòzwë sztrasów 🙂
A cobë mie sã nie żëło tuwò za snôżo.. je pôrã czôrnych sprôw… Kaszëbsczé ÒL w Strzépczu pòmalë nie mô przińdnotë dlô se – felëje ùczniów, chtërny chcą sã w ni ùczëc. Òglowò w szkòłach mało dzecy chce sã ùczëc kaszëbsczégò, a nie je wiedzec dlôcze… A młodi wëszczerzają sã z tich, co gôdają pò kaszëbskù… Ë co z tim zrobic? Co z tim zrobic?

Lewinkò ë Lewino

Gmina Lëniô - Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Gmina Lëniô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *