Bùszno!

Pòrã dnie nazôd pisół jem ò dëbeltjãzëkòwich tôflach w mòji gminie – wczora, jakno pëszné zakùńczenié Dnia Jednotë Kaszëbów, pòtkôł jem ną tôflã w mòji rodny wsë!

Wiôldżé gratulacëje dlô wëszëznów gminë Lëniô za bëlną robòtã w pòkrok kaszëbiznë w najim òkòlim! Nôdewszëtkò dzãka dlô Łukasza Jabłóńsczégò, wójta mòji gminë, chtëren robi wiôlgą robòtã na ti niwiznie. Terô jesz lepi jedze sã nazôd, dodóm z Gduńska – tôfle ‘Gduńsk – stolëca Kaszëb witô’, pòzni tôfle gminë Szëmôłd a terô Gmina Lëniô 🙂
“Të gôdół, że te dëbeltjãzëkòwé tôfle w gminie długò nie pòstoją. A nie dosc, że stoją, to jesz pòdskacziwają.” – dôj Bòże, cobë tak bëło 🙂
Jakno pòstãpnô sprôwã bidëjã tôfle z pòzwama sztrasów w naji gminie, a téż pòstawienié taczich tôflów w Gminie Lëzëno pò latosym Spisu 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *