4 thoughts on “Remùs”

  1. Co ma jeden Remus do drugiego i co Remus od Majkowskiego ma wspólnego z pijaństwem? I lat nie może mieć 2784, skoro akcja się dzieje w XIX wieku…

  2. Wez pòd ùwagã, że to mòże bëc jedna ë ta samô persóna, chtërna swòją legeńdą przeszła nawetk do lëdowi wiarë jakno kaszëbsczi dëch – Remùs. (pisze ò tim Labùda)
    To mô bëc takô jironio wzglãdã miona Remùs 🙂 Remùs z Rzimù, chtëren zniknął ë trafił na Kaszëbë, dze jezdzył z karą ë ksążkama niosąc wid dlô lëdzy – a ten stôł sã jinspiracëją do pòzwaniégò tak piwa. Chłop na bùtle piwa marczi Remùs wëzdrzi jak pita nôwikszi, co jeden pita je. Przë taczim wzéranim mòże miec 2784 lata 🙂
    Nie zapominającë ò tim, że Remùs Majkòwsczégò (Kùba) nie béł pitą, a w żëcym pił mòże 3 razë, co bëło dlô niegò nôwikszą zgùbą… W procëmnocë do Trąbë 😉

  3. Jo, prôwda. Doch jô téż jem jaczész 1684 lata stôri. I cëż z tégò, że wezdrzã na 18 lat? To nick. Waj żëcé je zbët efemericzny dlô mie, żebë jô wezdrzôł na 20 ë miôł 20 lat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *