Frantówka mòże znónô, równak jem ją tuwò prawie tak òbrobił w rozmiajité òdjimczi 😉
Pòzdrówczi z zôczątkù majëwégò, dłudżégò kùńctidzenia! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *