Ò starnie

Czej Wa weszła ju na tã starnã, tej gwës mëszlita : “Cëż to je?”

I drãgò bëło bë rzeknąc Wama cëż to je! 😉

Ale z kòżdim wpisenkã tùwò sã cos nowégò pòjawiô, a żlë czëtac Wama przińdze ne mòjé wpisenczi, tej wa dojdzeta do tegò sómno 😉

Starna pòwstała z chãcë pisaniégò czegòs pò Kaszëbskù, ale mëszlã, że nôwetka Ti, co nick nie rozmieją w jãzëkù nord-słòwiańsczim, cos tùwò wëczëtają.

Z zamiarã na poéticczé wpisenczi, czasã znajdą sã ë jinszé mòjé òbmëslenia, a jesz mòże jinformacëje z najégò smiesznégò, kaszëbsczégò swiata 😉

Pòzdrówczi Titës.

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.