Ò starnie

Czej Wa weszła ju na tã starnã, tej gwës mëszlita : “Cëż to je?”

I drãgò bëło bë rzeknąc Wama cëż to je! 😉

Ale z kòżdim wpisenkã tùwò sã cos nowégò pòjawiô, a żlë czëtac Wama przińdze ne mòjé wpisenczi, tej wa dojdzeta do tegò sómno 😉

Starna pòwstała z chãcë pisaniégò czegòs pò Kaszëbskù, ale mëszlã, że nôwetka Ti, co nick nie rozmieją w jãzëkù nord-słòwiańsczim, cos tùwò wëczëtają.

Z zamiarã na poéticczé wpisenczi, czasã znajdą sã ë jinszé mòjé òbmëslenia, a jesz mòże jinformacëje z najégò smiesznégò, kaszëbsczégò swiata 😉

Pòzdrówczi Titës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.