Category Archives: Jinspirowóné

Naturë knôp

Béł so rôz knôp…
Wëczarzony ë dzëwi knôp…
Wãdrowôł òn so dalek w swiat, dalek w swiat
Bez mòrza, lądë…

Zamkniãti w se…
A w òczach smùtk
Ną wiédzã miół…
To òn.

Jednégò dnia…
Dzëwégò dnia, przeszed kòl mie…
Wëstrzód słów ò wiôldżich sprôwach…
Głëpc ë król…
Rzek téż do mie tak:

“Nôwikszô rzecz
Co mdzesz ùmiec
To blós lëdac
Ë bëc lëdanim téż.”

“Naturë knôp” abò 19.1.11

Drëchù / Hey Jude

Drëchù, nie jiscë sã,
Wez ną spiéwã – zaspiéwôj bëlni.
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej mdzesz mógł spiwac frantówkã lepi.

Drëchù, nie miej strachù
Terô jidz ë biôtkùj sã za nią
Na chwila, czej weszła do serca Ce
To bëł znak żebë òd nowa ju żëc.

Ë czedë mdzesz czuł za nią ból, nie zabëcz, że
Nie trza Ce trzëmac gò wëstrzód sebie.
Bò glëpasi blós trzëmają wszëczëca ë
Jich swiat je òd tégò richtich lechi.
Na na na na na na na na na!

Drëchù, nie òmani
Môsz nalazłé, tej jidz ë wez ją
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej wszëtkò mdze ju na dobré stëgnie.

Ë przëszed zôcząc robòtã ju czas, drëchù
Żdac ni ma cwékù na pòmòc jinszich,
Bò w sztãdze robiec wszëtkò jes, drëchù, të sóm
Brëkùjącô mòc je w twòjich rãkach.
Na na na na na na na na na!

Drëchù, nie jiscë sã,
Wez ną spiéwã – zaspiéwôj bëlni.
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej mdzesz mógł spiwac frantówkã lepi…
Lepi, lepi, lepi, lepi, lepi, ò!

Drëchù” abò 2.11.10
Hey Jude – The Beatles

http://www.youtube.com/watch?v=eCwQiIqWpRY&feature=related

Jackòwi.

Òn zôwzãtim pitą bëł, jich bëło ze dwa milionë
Òn spiéwôł so stôrą piesń, òni nie rozmiele gò.
Spiéwôł ò tim co bënë czuł, frantówkã swòją na trzë
Że ju nót bë zwalëc mùr, òni spiéwalë tak së:

Wërwij mùróm zãbë krat
Ùrwij kajdanë, pòłóm bat
A mùrë runą, runą, runą
Pògrzebią ju stôri swiat.

Chùtkò ju znalë całą piesń, bez słowów grzmiała ju téż
Co w radiu czële jakò swój himn, dërżącé westrzódkù dësz.
Ze stocznié wëszlë bez stôri Gduńsk, za wòlnotã spiéwac mielë,
A spiéwak òstół na môlu sóm, wcyg spiéwôł frantówkã së:

Si estirem tots, ella caurà
I molt de temps no pot durar :
Segur que tomba, tomba, tomba !
Ben corcada deu ser ja.
Si tu l’estires fort per aquí
I jo l’estiro fort per allà,
Segur que tomba, tomba, tomba
I ens podrem alliberar.

Ë zwalëlë jeden mùr, wòlnotã wnëtkã mielë,
Ë piesniã spiéwiąc nowi krôj stawiac razã chcëlë.
Le spiéwôk spiéwôł bò wiedzôł ju jak skùńczy sã historiô ta,
A òni czëjąc nie chcëlë czëc, blós wzãlë jemù piésniã.

Wzérôł na kôżdi jijëch krok
Ë cechò spiéwôł piesniã tą
Że mùrë rosłë, rosłë, rosłë
Lińcuch bëł wcyg kòle szpér

Wzérô z tamtégò swiata wcyg
Ë cëchò spiéwie, a më z nim
Że mùrë rosną, rosną, rosną
Nowi lińcuch kòle szpér…

Jackòwi” abò 19.8.10

Reggae Ferije

Szedł jem bez wejrowsczi rënk
Szadé mëslë we łbie miół
Tej czëjã Smãtka prawie kòl se
Bez remiã ful strachù wzéróm
Ë widzã szterech drechów
Co chòdzą wëgòleni
Przëzdrzele sã mie całémù
Ë zarô wkół stale

A jô:
Nie lubiã Grifa! (ò nié!)
Jô kòchóm! (gò)
Czë nie rozmiejesz mie
To sedzi westrzódkù mie
Czë nie rozmiejesz mie
Jô kòchóm téż ne Kaszëbë

Wzéralë na mój reggae zégark
Gôdale: dómë piãc dëtków
A jô: të jes òbarchniałi bò
To bëł dôrënk òd mòjé’ Opë!
Òn mie sã widzy, jô chcã gò
Tej wezmã gò òd Ce
A Të ju wezmiesz piãc dëtków
Ë pùdzesz wiedząc że jes tuwò sóm
Dalek òd chëczë

A jô:
Nie lubiã Kaszëb (ò nié!)
Jô kòchóm (je!)
Nie biérz wòlnotë mie
Wszëtkò snôżo tu je
Czë nie rozmiejesz mie
Jô kòchóm téż ne Kaszëbë

Tej chùtkò do Szwargra jem nëkôł
Bë wëpic Remùsa z drëchã
Tej czëjã Smãtk znôwù kòle mie
A mòże co jinszégò
Òna że mô to, że chcã to
Że mô nôlepszi w miesce
Ë czëdë wezmã, pòszmakac
To gwësno mdą ju Reggae Ferije

A jô:
Nie lubiã reggae (ò nié!)
Jô kòchóm (to!)
Czë Të rozmiejesz to
Reggae je westrzódkù mie
Czë Të rozmiejesz mie
Jô kòchóm téż ne Kaszëbë!

Nie lubiã Grifa! (ò nié!)
Jô kòchóm! (Reggae Ferije)
Nie lubiã Kaszëb (ò nié!)
Jô kòchóm (Reggae Ferije)
Nie lubiã reggae (ò nié!)
Jô kòchóm (Reggae Ferije)

Reggae Ferije” – abò 18.8.10

Szczescé

Jeden knôp spëtôł nôrozëmniészégò z lëdzi ò krëjamnotã szczescégò.
Mãdrzca kazôł mù obéńc swój zómk ë przińc nazôd pò dwóch gòdzënach.
– Proszã blós ò jedno – rzek jesz Mãdrzca, dôwając mù lôfkã, do chtërni nalôł dwie
krople òliwë: – Òb czas wanodżi nies ną lôfkã, blós tak, żebë të nie wëlôł té òliwë.

Pò dwóch gòdzënach knôp przëszed nazôd a Mãdrzca sã gò spëtôł:
– Widzôł të në snôżi ògardë? A òsoblewé pergaminë?
Knôp sã sromôł, le wëznôł, że nick taczégò nie widzôł.
Miół starã blós ò to, żebë nie wëlac òliwë z lôfczi.

– Copnij sã ë òbôcz wszëtczé cëdë mòjégò swiata – pòwiedzôł Mãdrzca.
Knôp wzął lôfkã ë jesz rôz dôł sã w rézã, a wszëtkò terôzka òbzérôł.
Òbacził snôżi ògardë, kwiôtë a òsoblewe dokôzë arceznë całégò swiata.
Przëszed nazôd i òpòwiedzôł Mãdrzcowi ò wszëtczim co widzôł.

– A dze të môsz ne dwie krople òliwë, co jem cë dôł? – spëtôł Mãdrzca wzérając na lôfkã.
Knôp dopiérze ùzdrzôł, że ju jich ni mô. – Terô blós jedno mògã cë pòradzëc – rzek Mãdrzca:
– Krëjamnota szczescégò je w tim, żebë òbzérac wszëtczé cëdë swiata,
a przë tim dbac ò ne dwie krople òliwë, jaczé sã niese òb nen czas na lôfce.

1/2.7.10 – Szczescé

A më jesmë naszi

A më jesmë naszi
Naszich nie wëstraszi
A më jesmë naszi
Më jesmë, më jesmë
Më jesmë Kaszëbi.

A më jesmë dobri lëdze
Kaszëbsczim më jesmë lëdã
A më jesmë dobri lëdze
Miastowi…

Jak më wieczór wëszlë
Tak më reno przëszlë
Jak më wieczór wëszlë
Bò më sã, bò më sã,
Bò më sã bawilë.

28.6.10 – A më jesmë naszi
(nowô frantówka – melodiô w głowie ;D)

I chase the devil // Wënëkac Smãtka

Smãtkù sënie Żałobë, wënëkóm z Kaszëb Cebie dzys!

Ùblokã festną kòszulã, wënëkóm Smãtka ze zemi
Ùblokã festną kòszulã, wënëkóm Pùrtków ze zemi
Wëwalëc gò pòza swiat – jinszą nalézc stegnã
Wëwalëc jich pòza swiat – jinszą nalézc stegnã

Smãtek je tim złim człëkã
Nié mòże trzëmac Kaszëba
Czëdë szansã òstatnią sprawdzã
Dobãdã gò – paproc jô ju mam

Ùpadnie na Łësé górze
Nie strzëmô pòtãdze naszej
Bãdzë próbòwôł tuńcowac
Dokòła trzóna

Smãtek nie mdze ju sedzał
Wëstrzódkù naju bëlno miał
Grandolinë dzwãczi ju grzmią
Kaszëbi wòlni zarô mdą

Rëszôj naprzódk se
Strach, Trud, Niewôrto dobëte
Rëszôj naprzódk se
Serce ju Wiarë pełné je

Max Romeo – “I chase the devil”
Titës – “Wënëkac Smãtka” 5.5.10 😉

70 million / 5 tësãcy sztëk

Ë to wszëtkò wezdrzé jôk pòwiesc na kùńc
Ë jô wezdrzã jôk bòhatér terô
Wëbôczta mie to, nié drëkùjta tegò
Bãdzta biôłi czej sniég, jô bëł biôłi czej srôk

Czëj ju przińdzësz w tim czôrnim dresé
W twòji mëmczi czôrni cążowim dresé
Ë téj
Rzëcz to wszëtkò wezdrzé jôk pòwiesc na kùńc
Miasto czéruje mną, czéruje do Cebie
Taska kawë jô blós dlô Cë le móm
Lepij znac Twòj jãzëk ë gôdac z Tobą

Ë tësąc’ piãc – mùszi wiédzec ju
Ë tësąc’ piãc – robi wcyg to zle
Ë tësąc’ piãc – jidze złą strasą
Ë tësąc’ piãc – lecé blós le w dół
Ë tësąc’ piãc – chce bëc zle zle zle
Ë tësąc’ piãc – nié ùzdrzi na kùńc
Ë tësąc’ piãc – nie wié jaczi je sniég

Tuńczmë ju ju ju dzece tuńcują
Dlô Waj’ szônsa – mòże mómë jesz ją?
Z widem nô przódkù, grómë himnë na grandoliné

Nim ju przińdzësz w tim czôrnim dresé
Nie wiém czemù to tak dłùgò trwô
Ë to,
To nie jë wòjna, nié trza jôdła dzélic
Żółté fana – trzëmôsz ją doma ju
Wiérztë pisôł jem z wanożni wsë
Trzëmôsz ju niéwanożni dwié rãce

Ë tësąc’ piãc – mùszi wiédzec ju
Ë tësąc’ piãc – robi wcyg to zle
Ë tësąc’ piãc – jidze złą strasą
Ë tësąc’ piãc – lecé blós le w dół
Ë tësąc’ piãc – chce bëc zle zle zle
Ë tësąc’ piãc – nié ùzdrzi na kùńc
Ë tësąc’ piãc – nie wié jaczi je sniég

“5 tësãcy sztëk” – 25.4.10
Jinspiérowóni “70 million” – Hold Your Horses

Mòj zmnicz ([*]) dlô ùmarłich.

Bòże, co Pòlskã bez tak dłudżi wieczi
Òchróń ë dzysô mòcą swé òpieczi
Naj’ na té zemi, chtërną miłùjemë
Naùczôj prôwdë – jé nama fëlëje.

W dzéń Miłoserdzô, ò to Was prosimë
Òtócz naj’ Widem, niech sã nie trwòżimë.


—————————————————————–

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Ochroń i dzisiaj mocą swej opieki
Nas na tej ziemi, którą miłujemy
Nauczaj prawdy – jej potrzebujemy.

W dniu Miłosierdzia, o to Cię błagamy
Otocz nas Światłem, niech się nie lękamy.Mòj zmnicz dlô ùmarłich / Mój znicz dla zmarłych. – 10/11.4.10

Jamajka / Mòje Kaszëbë

Nie pamiãtóm, jak przëszedłem na swiat,
Bëł òn biôłi abò zeloni,
A miejsza ò to!
Nie pamiãtóm, skãdka jô jem,
Zdjãca żôdnigò nie móm przë se,
Dze mòj pierszi sztrąd?

Jamajka! Jô nôpewno ùr’dził sã w kòszli,
Na Twòjich rãkach,
Na mòjich nogach – je piôsk!
Wanożã b’z-nogawic – na bòso!
Mòji klate niże sztandarta,
Fele’ mie Twòja mapa!

Mòja Jamajka…

Nie pamiãtóm, swòjigò przëzweska, nie!
Miôłem wiele mionów na swiece,
Òbmienialë je, a mie nie zapitale.
Nie pamiãtóm, chtëż kùpił mie bilet
Czëjm zbùdzył sã nikògò nie bëło
Ale mëszlã – człowiek bëł nie lewi
To doch bëł chto z naszich, jô jem wdzãczni jemù!

Continue reading Jamajka / Mòje Kaszëbë