Category Archives: Dolmaczënk

Ùtwórswò zagramnicznich Mëstrów, spòza Kaszëb, chtërny próbòjã przedolmaczëc na Kaszëbsczi Jãzëk, wëdlë mòji wëzdrzeni.

Kaszëbą bëc

Donald Kaszëbą chce bëc,
Swiãti Pioter Kaszëbą chcôł bëc,
Móm czëté, że Madona téż chce
Jak Kòpernik Kaszëbką bëc.

Papiéż Kaszëbą chce bëc,
Józwa Stalin Kaszëbą chcôł bëc,
Móm czëté, że Jack Sparrow téż chce
Jak Kòcewiôk Kaszëbą bëc.

Ksãżëc Kaszëbą chce bëc,
Z kòsą Mòra Kaszëbką chca bëc,
Móm czëté, że Kùń Derdë téż chce
Jak É. Schteinbach Kaszëbką bëc.

Tëli je bëlnëch nôrodów,
Le kòżden cygnie do naju,
Wcyg nie wiém dlôcze tak je!
Në dlôcze, dlôcze? Żdómë na waju!

Kaszëbą bëc“, abò 23.10.12

Psôlm 88

Panie Mój Bòże, wòłóm do Ce òb dzéń
Ë żôl zanosziwóm òb noc.
Dopùszczë do Se mòją mòdlëtwã,
Ùczëjë mòje wòłanié.

Mòja dësza nieszczescym wëfùlowónô,
A mòje żëcé corôz kródzy tonie.
Jem zarëchòwóny do mdącëch na schiłkù,
Òstół jem bez mòcë.

Pòmidzë ùmarłima je dlô mie plac,
Czej dlô tich, co ju zeszlë do grobù,
Ò jaczich Të ju wicy so nie przëbôcziwôsz,
Nad jaczima ju nie trzimôsz òpieczi.

Jes wëpchnął mie w nôgłãbszą czelëszcz,
Ë w toniã, ë w przepadlëszcze.
Twój jiwer mie przëgrãdzywô,
Zurzmiłë sã nade mną jegò wałë.

Jes òdsënął mie òd wszëtczich drëchów,
Jes rozskacéł do mie jich òbrzëdzenié.
Jem w sôdzë z jaczi ni mô wińscô,
Mòje slépia môłkną w nieszczescym.

Kòżdégò dnia wòłóm do Ce, Panie,
Rãce do Ce wëcygóm.
Czë zjiscysz cëd dlô ùmiarłich?
Czë cénie wstóną, cobë Cë niesc chwôlbã?

Czë w grobnicach wëchwôlô sã Twòją łaskã,
Twòją wiérnotã tam dze zôgùba?
Czë Twòje cëda je widzec pò smrokù,
A sprawiedlëwòta w krôju zabôczeniô?

A jô wòłóm do Ce, Panie,
Dopùszczë do Se nad renã mòją mòdlëtwã.
Dlôcze mie òdrzëcywôsz, Panie?
Ë chòwôsz swòje lica przede mną?

Òd dzecka przed dwiérzama smiercë,
Jem medlôł ë taszcził Twój ùrzas.
Nade mną przeszłë Twòje jiwerë,
Ë doprowadzyłë mie do zgùbë Twòje grozbë.

Òtocziwają mie wcyg czej wòda,
Òbkrążiwają mie wszëtczé razã.
Jes òdsënął òde mnie wszëtczich drëchów:
Mòjima sostrama òstałë cemnoscë.

Psôlm 88“, abò 6.10.12

gardina

Truth. Truth is like, like a blanket that always leaves your feet cold.
Andersonów Todd

wëskòczë bez òkno
òrindżi z gardinsztilë krëją cë swiat
kò mają czim
doch mają swój plac
równak dze jesmë
w zełżony jizbie
jaczi gardina nie dowô prôwdë
czasã spòzdrzimë za nią
ë jaż strach òdemknąc rótë
pòj w rëmiã midzë òknã a gardiną
cobë spôdła przësłona
niech spôdną òrindżi
zôs òdemknita òkno
wòlnotë ë prôwdë tam wiater
ë wińdzeta bùten
cobë zôczątk żëcémù dac
chcemë le wëssôc do nocë kòżdégò dnia

gardina“, abò 11.4.12

Dëbeltny-pòmión

Czej cë przëcësną knyp do gòłi piersë
ë kôżą zazdrzec do trëmë òdemkłi –
czegò brëkùjesz, wiôlg’sertny ë bùszny?
Dzyrzkòscë.

Czedë sã zwrócysz, nieùdżibłi, cwiardi,
a mdze cë serce przécel mùżdżił w rãce –
czegò brëkùjesz, bë stãgnąc w bez-mãce?
Niezgarë.

Hewò rozsóné twòje biôłé gnôtë,
z dzejaniô bãdą pòsóbny zwëskiwac.
Czegò chcesz, cobë w miliónach zmartwëchwstac?
Miłotë.

W. Broniewsczi – “Dëbeltny-pòmión
abò 4.2.12

Jiwer dzecka

Co dzéń jô witajã szkòłową chëcz
Z ksążkama w rubzakù jak kôże zwëcz.
Szkólny, czej pòcznie mie pëtac,
Z kaszëbska pisac ë czëtac –
Wszëtkò to mògã! – téż gadac
Ë z dzejów naszich pòwiadac.

Drãgò, le czemù? Jô nie wiém.
Le co mie dzywno to pòwiém:
Szkólny nóm wszëtkò pòwiôdô,
Naszëznë blós nie wëkłôdô –
Gwës nie wié cëż cëkawi dzecë,
Cëż dzysô dzeje sã w swiecë.
Co dzéń jô witajã szkòłową chëcz,
Le gbùrzeznë nie chcã – takô to rzecz.

Jiwer dzecka” abò 13.12.11

***

dlô ce piszã miłotã
jô bez nôzwëska
zwiérzã bezspiczné

piszã to wërzasłi
sóm procëm Cebie
jaczi na miono Bëc
jô miãso mòdlëtwë
jaczi Të, Të jes ptôchã

z lëp spłëwô
kropla alkohòlu
w ni wszëtczé słuńca ë gwiôzdë
jedurné słuńce né’ cządë

z lëp spłëwô
kropla krëwi
ë dze Twój jãzëk
jaczi bë ùlżił hôch
jidący z przegrzëzónégò
słowa lëdóm

***” abò 22.10.11
(zaz: R.W.)

Spiéwa kòmùdnégò mòrza

Czwiôrtô do pôłnia
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbijmiesz

Dlôcze Ce ni mô prawie tu kòle mie?
Dlôcze gôdómë do se wiérztama?
Czedë tak spiéwóm – òdjimk Twój òbzéróm
Czej to ùczëjesz – mdã dalek ju stądk

Dlôcze jô nie spiã – chòc czwiôrtô do pôłnia?
Ë klatów Twòjich wëzéróm za szmakã?
Chòc tu ni mô cepła Twëch slépiów
Òstôł blós kam zabróny zez sztrądë
Czôrné bògactwò

Spiéwóma nótã kòmùdnégò mòrza
Le cëchò cobë blós ma to ùczëła
Jesz jedno bùtla ùsmiercy nen felënk
Slôdnégò czasu co zapôdł razã z nama

Ju pół do piąty…

Jantru farwa – na magicznô sprawa
Twój òbrôzk sóm so malëje
Jaż mòżna gò pòczëc
Za òknã téż tak spiéwie
Szëmich z Kalwarijsczi

A do te pòmión negò czasu
Nen z pilëcczi sztrądë
Cygnie so czej szperkòwé
Abò gdińsczi kùsë
Nigdze so nie wëbiérô

Ju piątô
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbjimiesz

Spiéwa kòmùdnégò mòrza” abò 12.7.11
(zaz SDM)

Jedurné cëż móm…

Jedurné cëż móm to brzątwienia,
Że mògã miec swòjé ùsnienia.
Jedurné cëż móm, to brzątwienia,
Że mògã je miec.

Jem miół sebie blós dlô mie,
Chtos zabrôł mie swòjiznã.
Cëż móm zrobic bez sebie, jak żëc
Bez sebie, jak żëc.

Jem miół słowa swòjé,
Chtos rzeknął, że za scësłé.
Cëż móm zrobic bez słowów, jak żëc
Bez słowów, jak żëc.

Jem miół serce dlô wszëtczich,
Chtos klucz do jegò wëmëszlił.
Cëż móm zrobic bez serca, jak żëc
Bez serca, jak żëc.

Jem miół mëszlë spòkójné,
Chtos tej wëwòłôł w nëch wòjnã.
Cëż móm zrobic terô, jak żëc.
Jakùż terô żëc.

[Czerwòny Tulipan]
‘Jedurné cëż móm’ abò 24.6.11

http://www.youtube.com/watch?v=UWb1xaFn0b4