Category Archives: Frantówczi

Nadolskô mòdlëtwa

Pòj sã, knôpie, wez wãdkã ë nétã,
jidzemë na bôtë, jedzemë na wòdã.
Czó le, knôpie, czó jak wałë grają,
pòd Żarnówc nas cygną, nas le dzys wòłają.

Jezë, miłi Panie, ë nôswiãtsza Ano,
ë swiãti rëbôcë, ë swiãta Barbaro,
trzëmita nad nama, razã z swiãtim Gùstã,
Dozér na ti zemi, zôs jedzemë w dôkã.

Chòc Żarnówc, chòc jezoro naszé,
w dzéń spòkójno wëzdrzi, òb noc je jinaczi.
Wskôżë Jezë, wskôżë nama stegnã
cobë Złi nie scygnął na nas lëchą czërzbã.

A czej żëcô wanoga sã skùńczi
ë z Nadola wińdą wszëtczé najé smùtczi,
wińdzë, knôpie, na nadolsczé sztrądë,
òdmówi mòdlëtwã, pòsłëchôj brawądë.

Nadolskô mòdlëtwa“, abò 5.7.12

Żôłto-czôrna armia // Żółto-czarna armia

Chcemë tej jic w biôtkã ò Pùchar
Dzys wëgrómë më – wiémë, że dobãdzemë dzys!
Żôłto-czôrna naszô armia
Wëgrô kòżdi mëcz, pòpłinie spełnic brzątwienia!
Spełnic naji snë!

Chcemy więc iść w bitwę o Puchar
Dziś wygramy my – wiemy, że zwyciężymy dziś!
Żółto-czarna nasza armia
Wygra każdy mecz, popłynie spełnić marzenia!
Spełnić nasze sny!

Żôłto-czôrna armia” abò 21.9.11

Małògardowô ballada

Je taczé niewiôldżé miasto
Chòc czëjesz sã w nym niecasno
Pòrã òknów na krziż zbite
Na miesce sedzą wcyg pite

Taczé to niewiôldżé miasto
Kòżdi czasã chce tu zasnąc
Wzlécec nad ne swiãté górë
W niebò zazdrzëc wëżi chmùrë

Bùtnowé dwiérze wcyg skrzëpią
Chcą spiéwac stôrą ną ùdbą
Ò tim jakùż chwëcëc szczescé
Co w rãkach sã wcyg nie miescy

Taczé to niewiôldżé miasto…

Tu stôré biją wcyg zwònë
Co czëje Wałowô bënë
Wëstrzód lëdzy tu żëjącëch
Szarotą jim kòżdi môltëch

Taczé to niewiôldżé miasto…

Na łôwce chłop stôri sedzy
Przëgasłim wcyg zdrokã sledzy
Lot gòłąbków kòl Batmena
Przegnónëch bez wnëka z rena

Taczé to niewiôldżé miasto…

W parkòwi sã Lubiczk tacy
Altance przed widã bracy
Stôrim kraftã sã parłãczi
Wëstrzódkù wcyg szczescé zwãczi

Taczé to niewiôldżé miasto…

Smiechòwskô chëcz wszëtczich żdaje
Wanogą w krëjamné kraje
Òbrôz miasta wcyg w pamiãcë
Z negò swiata stôré zdjãce

Taczé to niewiôldżé miasto…

Małògardowô ballada” abò 26.7.11

Kaszëbskô Trójca

Na Kaszëbach wiedzą wszëtcë
Swiãtô Trójca wszëtczich zdepce
Grif, Cassubia në i Arka –
Wszëtczich Antków stąd pònëka!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Naji wiedno dobiwają
Cëzym meczów nie òddają!
Grif, Cassubia në i Arka –
Bùcha nordë – co nôpiarta!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Z wama wiedno më bądzemë
Pò pùcharë jeżdżëc chcemë!
Grif, Cassubia në i Arka –
Naj miłota – waju warta!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Kaszëbskô Trójca” abò 27.6.11

Miłota na dwa

Mùlkù, Mùlkù
ach jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
wszëtkò Cë òddóm

Kòchóm Cã – twe slépia,
czej na mie z bòkù zdrzisz,
abò spisz.
Kòchóm czej – you seize th’ day,
a snica żëwé są,
sã nie snią.

Mùlkù, Mùlkù
ach jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
wszëtkò Cë òddóm

Òddóm Cë – garscë dwie
w bezpiekù żëcégò,
szczescégò.
Òddóm czej -you’ll seize th’ day,
ë rzeczesz leno jo,
na wiedno.

Mùlkù, Mùlkù
tak jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
co móm Cë òddóm

Miłota na dwa” abò 27.4.11

Rôczã do òbzéraniégò na YT – a wëbôczta mòjé wëdzeranié sã 😉

Wanoga pò miesce

Pùdzema so na wanogã
pò kòchónym mòjim gardze
– ju Cë gôdóm, co tam bãdze.

W mòjim miesce Cë pòkôżã
skrëté stawë w stôrich lasach
z bôjków môle, w chërne wierzã
ë jich mòc, jesz w naszich czasach

Tej pùdzema na wanogã
pò nôswiãtszich górach swiata
pòkùtników pòznac dargã
czerwònégò wòniã kwiata

Biôłą strëgą òd zôczątkù
za załużcą bãdzema szlë
bë na sztucek wlézc do parkù
ë òbôczëc zómkù zalë

Tedë jidąc prostą stegną
do Francëszków so zańdzema
kòl Matińczi nodżi klãkną
a tej w krëptë jesz zazdrzëma

Do radnicë stôrim miastã
jesz historie përznã pòczëc
òbôczëma kòlegiatã
w cëszã swiatu jidze ùcec

Na deptakù nańdzesz krómë
a za rońdã – kòscół, szkòła,
w parkù tank, a tej ùzdrzëmë
filharmòniã, banë kòła…

Ë ju kùńczi sã wanoga
pò kòchónym mòjim gardze
– Wej niejeden jesz tu przińdze.

Wanoga pò miesce” abò 17.2.11

Sztudérskô frantówka

Pùj na piwò,
pùj na piwò drëchù mój!
Na Remùsë,
na Remùsë nie mdze żôl,
detków chtërne
na jedzenié są.
Krómë, pabë, klubë tuwò
wiedno ôpen są!

Më sztudérzë,
më sztudérzë pijemë,
piwò chtërne,
piwò chtërne belne je!
Tobaczczi jesz
zażëjemë so!
Chcemë le so wëpic, zażëc –
temù wiedno jo!

Przeżëjemë,
przeżëjemë sesëje!
Dómë radã,
dómë radã zalëczëc!
Póznij piwò
ë tobaczka téż!
Tegò nama wcyg je mało,
wiedno chcemë jesz!

Na Kaszëbach,
na Kaszëbach chcemë żëc!
Tu jak doma,
tu jak doma wiedno je:
Gduńsk, Katruzë
Lãbórg, Wejrowò
Kòscérzna, Pùck ë Chònice
Stôłpskò, Bëtowò!

Sztudérskô frantówka” abò 9.1.11
z dedikacëją dlô kaszëbsczich sztudérów mdącëch pòza swòją tatczëzną.

Pùrtk z Lewinka

Stanął so Pùrtk na drodżi rozkrôńcach
Zamieszkôł w gnoju, sztokù, smardzyńcach
Chce dzejac lëdzom wiedno na psotë
Bò we łbie mô wcyg sami głëpòtë

Dwô głëpi òczë, kùtér mô wialdżi
Smieje sã głëpio, trzëmô za rodżi
Sëdzô na slôdkù, cos nam szëkùje
Wali jesz piãscą pò kòzé nodze

Nié zbrakło chléwnich widłów mù gnojnëch
Nima wëwija, to blós le szpòrtë
Nié zabëczta dżąc głową turiscë
Jażle nad wòdã chceta dojsc wszëtcë

Jaż stôł sã cëd z té całi głëpòtë
Lëdzë co żëlë w Smãtka cëmnotë
Zaczelë czëtac Labùdë gôdczi
Co spisôł w lëstã dëchë ë bòżczi

Czas przëszed bùdzëc mòwã ze spikù
Na nodżi pësznô stôwa Kaszëbskô
Tej Pùrtk mòcniéjszi stôł sã òd Smãtka
Za wszëtkò Dëcha Szlachòtë dzãka

„Pùrtk z Lewinka” – 8.5.10

Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha we Gminie Lëniô