Category Archives: Òglowô

Kaszëbsczé Spiéwë

Dodajã link do filmù dze mòżeta pòwiedzéc jôk piãkno fałszëjã na konkùrsë w Lëzënie (dzél krézowi) 😉

Film mòżeta òbzérac dzãka Wasta Tómkòwi Fópka, chtërni gò wrzucéł do jinternetù 😉
Jesz òdsëłóm Waju na jegò starna – w linkach ù mie najdzeta pòd “Kaszëbsczi bez spiéw”

A co do samégò konkùrsu – to je karno ze szkòłë nôdwëstrzódni nr I we Wejrowie “Sobiésczi Bãd” (kaszëbski part z Sobieski Band) dze mie bez slédny 3 lata przëszło sã ùczec ë òstatnio spiéwac 😉 (a ju za 5 dni bãda miół kùńc té szkòłë…)

BASZKA w Lëni – 23.4.10

GMINNY DODÓM KÙLTURË W LËNI
SERDECZNÔ RÔCZI
na III GRAND PRIX
ë PÒDRËCHÒWÃNI III MIÉSTERSTWÓW GMINË LËNIÔ
w „KASZËBSKĄ BASZKÔ na 2010 rok
dnia 23. łżë. 2010 rokù ò gòdz. 7.oo PP w zalë GDK w LËNI
Wpisowé 5 dëtków òd grôcza.
Dlô nôlepszich karcëstów ju są przërechtowóni pëszné pùcharë!